Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatók

Érintett szervezeti egység: Rehabilitációs Főosztály
Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály

 

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók nyilvántartása - 2017.11.15.

Rehab. akkred. szolgáltatók 2016. évi beszámolója -űrlap
Rehab. akkred. szolgáltatók 2016. évi beszámolója - melléklet
2016. évi rehabilitációs szolgáltatási terv - letölthető
2017. évi rehabilitációs  szolgáltatási terv - letölthető
2017. évi rehabilitációs szolgáltatási terv melléklete
Kérelem adatlap szolgáltatói akkreditációs kérelem benyújtásához

Kiégés elleni program - űrlap - szerkeszthető

Nyilatkozat fellebbezési jogról történő lemondásról
Nyilatkozat nyilvántartásban szereplő adatváltozásról

Tájékoztató a szolgáltatói akkreditációs folyamatról

Tájékoztató a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók akkreditációjáról

2017. évi ellenőrzési terv

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók ellenőrzésének jegyzőkönyve

(BFKH Sajtó)