Elérhető a jelentkezési lap a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi vizsgáira azoknak a tanulóknak, akik középiskolával nem állnak tanulói jogviszonyban, vagy olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, amely nem szervez érettségi vizsgát, vagy külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, illetve külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat.

 

A jelentkezés határidő: 2020. február 17.

A vizsgákra való jelentkezési lapot személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben, vagy – amennyiben a jelentkező rendelkezik Ügyfélkapuval – „e-papír” szolgáltatással lehet benyújtani a kormányhivatalhoz. A kormányhivatalhoz benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia.

Személyes jelentkezés: A kitöltött és a mellékletekkel felszerelt jelentkezési lapot Budapest Főváros Kormányhivatalánál (1056 Budapest, Váci utca 62-64. I. emelet 108. szoba) személyesen vagy meghatalmazott útján lehet leadni.

Postai úton történő jelentkezés: A postai úton feladott jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt Budapest Főváros Kormányhivatalához a 1056 Budapest, Váci utca 62-64. címre tértivevényes ajánlott küldeményben lehet megküldeni.

Fontosabb tudnivalók:

A 2019/2020. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lappal lehet jelentkezni 2020. február 17-ig.

Budapest Főváros Kormányhivatalánál a fent említett jelentkezési lappal azok jelentkezhetnek érettségi vizsgára, akik:

 

 • középiskolával nem állnak tanulói jogviszonyban,
 • olyan középiskolával állnak tanulói jogviszonyban szakképző évfolyamon, amelyik nem szervez érettségi vizsgát,
 • külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek,
 • külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat.

 

A hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 

 • a középiskolai bizonyítvány minden tanévre vonatkozó oldalainak másolatát,
 • az érettségi bizonyítvány és – ha van - érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,
 • érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező esetén a meglévő érettségi eredmények igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonatot,
 • külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése esetén az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát
 • külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola tanulója esetén a tanulói jogviszony igazolását,
 • a vizsgadíj befizetésének igazolását (középszintű vizsga díja 24.000 Ft.; emelt szintű vizsga díja 40.000 Ft tantárgyanként),
 • pótló vizsga, illetve államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével történő vizsga esetén nyilatkozatot,
 • ha szükséges, a tantárgyhoz kapcsolódó nyilatkozatot (https://jelentkezesilap.ketszintu.hu/#melleklet)
 • mentességi kérelem esetén az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó, mentesítésről szóló – a jelentkezés időpontjában hatályos – szakértői vélemény másolatát.

 

A vizsgadíj befizetésének módja

Készpénz átutaláshoz csekket Budapest Főváros Kormányhivatala biztosít: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 1. emelet 108. szoba.

A tavaszi érettségi vizsgákra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körű tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján található.

A felkészüléshez valamennyi vizsgatárgy részletes követelménye és a vizsga leírása szintén az Oktatási Hivatal honlapján érhető el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

 

(BFKH Sajtó)