Fontos tudnivalók az érettségi-vizsgákra történő jelentkezéssel kapcsolatban.

Jogszabályváltozás miatt a 2018. évi tavaszi érettségi vizsgára kizárólag postai úton tértivevénnyel vagy elektronikusan lehet jelentkezni. Ennek megfelelően Budapest Főváros Kormányhivatalánál érettségi vizsgára személyesen nem lehet jelentkezni. A jelentkezés módjáról minden információt megtalál a www.oktatas.hu honlapon.

Fontosabb tudnivalók:

A 2017/2018. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) található jelentkezési lappal lehet jelentkezni 2018. február 15-ig.

Budapest Főváros Kormányhivatalánál a fent említett jelentkezési lappal azok jelentkezhetnek érettségi vizsgára, akik:

  • középiskolával nem állnak tanulói jogviszonyban,
  • olyan középiskolával állnak tanulói jogviszonyban szakképző évfolyamon, amelyik nem szervez érettségi vizsgát,
  • külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek,
  • külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat.

A postai úton feladott jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt Budapest Főváros Kormányhivatalához (1056 Budapest, Váci utca 62-64.) tértivevényes ajánlott küldeményben kérjük megküldeni.

A hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

- a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó oldalának másolatát,

- az érettségi bizonyítvány és – ha van – érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,

- külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése esetén az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát,

- érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező esetén a meglévő érettségi eredmények igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonatot,

- a vizsgadíj befizetésének igazolását (középszintű vizsga díja 21.000 Ft.; emelt szintű vizsga díja 35.000 Ft tantárgyanként),

- pótló vizsga, illetve államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével történő vizsga esetén nyilatkozatot,

- ha szükséges, a tantárgyhoz kapcsolódó nyilatkozatot (www.oktatas.hu)

- mentességi kérelem esetén az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló szakértői vélemény másolatát.

A vizsgadíj befizetésének módjáról részletes tájékoztatást az alábbi weboldalon talál: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak

Készpénz  átutaláshoz csekket Budapest Főváros Kormányhivatala Ügyfélszolgálata biztosít: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. Földszint.

A tavaszi érettségi vizsgákra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körű tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján https://www.oktatas.hu/ talál.

A felkészüléshez valamennyi vizsgatárgy részletes követelményét és a vizsga leírását szintén az Oktatási Hivatal honlapján találja. https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

 

(BFKH Sajtó)