Gyámügy, igazságügy, bűnmegelőzési és jóvátételi szolgálat, pártfogó felügyelet
Érintett szervezeti egység: Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály


Pártfogó ügyvédi képviselet igénylése polgári eljárásban - kérelem
Pártfogó ügyvéd kirendelése - nemleges nyilatkozat
Pártfogó ügyvédi díjigény - bejelentő lap

Fellebbezési jogról való lemondás - ügyfél - nyilatkozat
Fellebbezési jogról való lemondás - ügyvéd - nyilatkozat

Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - személyi adatokról
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - vagyoni helyzet
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - munkáltatói igazolás
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - adóigazolás I.
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - adóigazolás II.

Meghatalmazás igazságügyi szolgálat előtti eljáráshoz

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

„B” adatlap - állami kárenyhítés igényléséhez szükséges adatok

Tájékoztató a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya munkájáról

Tájékoztató a bűnmegelőzési és jóvátételi szolgálat munkájáról

Egységes, szociális és gyermekvédelmi intézmények

Segédlet a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények táblázatához

Ügyfél elégedettség kérdőív - Igazságügyi Szolgálat


(BFKH)