Idő nyerhető a nyugdíj-megállapítás terén, ugyanis 2018. július 26-ától nem kell megszüntetni a munkaviszonyt ahhoz, hogy a nyugdíj összege megállapítható legyen a legtöbb nyugdíj (nyugdíjszerű ellátás) esetében: ilyenek az öregségi nyugdíj, az öregségi résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja, a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék.

 

A munkaviszony fennállása alatti nyugdíj-megállapítás – egyéb jogosultsági feltételek teljesülése esetén – azokban az esetekben lehetséges, amikor a nyugellátás (illetve a korhatár előtti ellátás) megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni.

Fentiek a következő biztosítási jogviszonyok esetén érvényesek:

  • foglalkoztatási jellegű jogviszony, vagy megbízási jogviszony
  • korhatár előtti ellátás (táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék) igénylése esetén
  • az egyéni vállalkozói jogviszony fennállása vagy társas vállalkozói jogviszonyban, a társas vállalkozás tevékenységében történő személyes közreműködés.

Azokban az esetekben, amikor a nyugellátás (illetve a korhatár előtti ellátás) megállapításának kezdő napja 2018. július 26. előtti, úgy az ellátásra jogosultság kezdő napján hatályos feltételek az irányadóak, tehát az ellátás csak jogviszony megszüntetése után állapítható meg.

Kapcsolódó jogszabály: A 2018. évi XL. törvény 2018. július 26-tól hatályon kívül helyezte azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján csak az 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban nem álló személynek állapítható meg az ellátás.

(BFKH Sajtó)