Az utóbbi hetekben megnövekedett azon ügyfeleink száma, akik az aktuális - hivatalból elbírálandó - 0,5 %-os nyugdíjnövelés részleteiről érdeklődnek. Az alábbi információk segítenek a tájékozódásban.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:

Magyar Államkincstár/telefon:   06 1 323-6030 vagy 06 1 412-9600

Telefonközpont: 06 1 270-8000; 06 1 270-8001

Személyesen: 1081. Budapest, Fiumei út 19/a 28-as ablak
Félfogadás: H: 8-17; K-SZ-CS: 8-15; P: 8-13.

E-mailcím: [[[NCLe64NmQJMb255ZkBvbnlmLmFsbGFta2luY3N0YXIuZ292Lmh1]]]

Kérjük, hogy az e-mail formájú levél tárgy mezőjében a „05-TAJ számjegyei folytatólagosan” szerepeljenek (Pl: 05-123456789), más jelölés azonban nem szükséges.

A feldolgozás elősegítése érdekében az e-mail-ben az azonosító adatokat [teljes név, születési idő, TAJ, folyósítási törzsszám], valamint a kiegészítő adatokat [mely évek után nem történt még meg a nyugdíjnövelés; állt-e az ügyfél vállalkozói jogviszonyban] kérjük megadni.

Részletek:
Amennyiben több évre kell növelést megállapítani, akkor annyi határozatot fog kapni az ügyfél, ahány évben növelésre szerzett jogosultságot.
A határozatok központilag kerülnek nyomtatásra és postázásra, a határozatok személyes átvételére nincs lehetőség.
A döntés a foglalkoztató által az adóhatóság felé teljesített, és a NAV által átadott adatokon alapul.
A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, azok a kézbesítéssel jogerőre emelkednek, és végrehajthatóvá válnak. A határozat ellen bírósághoz lehet fordulni.
Amennyiben a határozat alapjául szolgáló, járulékalapot képező jövedelem nem egyezik meg az ügyfél által ismert adatokkal, akkor a foglalkoztatójánál kezdeményezheti a NAV felé teljesített bevallás önrevízió keretében történő módosítását. Az önrevízió NAV által történő befogadása és feldolgozása nélkül a határozat közigazgatási eljárás keretében történő módosítására nincs lehetőség.
Az Államkincstár által hivatalból megállapított növelést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, egyúttal tájékoztatást ad a folyósítás feltételeiről és a bejelentési kötelezettségekről.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a nyugdíjnövelést a határozat vele való közlésétől számított tizenhárom napon belül postai úton vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (bankszámla) utalja.
Az október 31. után kiadásra kerülő határozatok alapján járó növelések visszamenőleges kifizetése esetére törvény garantálja, hogy kivétel nélkül minden esetben a nyugdíjast megillető emelésekről is visszamenőleg gondoskodjon a nyugdíjfolyósító szerv.
Minden érintett esetében a novemberi nyugdíj kiegészítés és a nyugdíjprémium számítás szabályai is alkalmazásra kerülnek - visszamenőleg is -, ha a nyugdíjast ezek a juttatások is megilletik.
Egyéni és társas vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott ügyfél esetében fontos, hogy a vállalkozói jogviszonyra tekintettel az adóhatóság megkeresése szükséges, mert növelés csak akkor állapítható meg, ha a NAV igazolja, hogy a vállalkozásnak nincs járuléktartozása.

Köszönjük figyelmüket!

Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály

 

(BFKH Sajtó)