Foglalkoztatási rehabilitációs akkreditáció

Érintett szervezeti egység: Rehabilitációs Főosztály
Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály
(Frissítve: 2017.08.28.)

Tájékoztató a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók akkreditációjáról

Akkreditációs modul:

Regisztrációs lap akkreditációs kérlem benyújtásához -002
Felhasználói kézikönyv - RSZR - Akkreditáció modul

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók 2017.12.18.

Foglalkoztatási rehabilitációhoz kapcsolódó anyagok: 
Ajánlás segítők tevékenységéről szóló kimutatások vezetéséhez
Tájékoztató akkreditációs tanúsítványhoz
Éves értékelő beszámoló szempontjai
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés - 1 -melléklet
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés - 2 -melléklet
Szempontrendszer - Személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez
Útmutató - akkred. vagy ell. eljárásban résztvevő szakértő részére

(BFKH)