Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala a fővárosi tankerületi központokkal történt egyeztetést követően meghatározta a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontját, amely az idei évben – valamennyi fővárosi iskolában – 2019. április 11. és 12.

 

Felhívás tankötelezetté váló gyermekek beiskolázásáról 2018-2019

(Budapest Főváros Kormányhivatala)