A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése értelmében „Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.”

A felhívásról szóló jogszabály még nem jelent meg a 2017-es év vonatkozásában.

(Budapest Főváros Kormányhivatala)