A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése értelmében „Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.”

Felhívás tankötelezetté váló gyermekek beiskolázásáról 2017-2018

(Budapest Főváros Kormányhivatala)