Folytatja az együttműködést Budapest Főváros Kormányhivatala és a Rendőrség a magyar államhatár felmérése és megjelölése, a határjelek felújítása és karbantartása területén. Dr. György István kormánymegbízott és Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, az ORFK rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese januárban írták alá a 2019. évre vonatkozó munkatervet és elfogadták a tavalyi évről készült beszámolót.

A határvonal megjelölését, a határjelek karbantartását, valamint az államhatár felmérését és dokumentálását a Budapest Főváros Kormányhivatala földmérő szakemberei végzik. A határjelek állapotának rendszeres ellenőrzéséről, a határnyiladék és határjelek környezetének tisztításáról, valamint az ideiglenes biztonsági határzáron való közlekedés elősegítéséről a Rendőrség gondoskodik. A határnyiladék-tisztítási munkálatokat a Megyei Rendőr-főkapitányságok Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársaival egyeztetve, az államhatárjelek felújítási munkáihoz igazítják és ütemezik.

2018-ban az új magyar–szlovén határokmányokat mindkét ország szakemberei felülvizsgálták és jóváhagyták, elfogadásukról az Országgyűlés dönt majd. Ezután 2019-ben a 100 km hosszú határszakaszon az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban a változásokat át kell vezetni.

Emellett a magyar–horvát államhatár D szakaszán a De-mine II projekt keretében befejeződtek a megjelölési munkák, valamint a magyar–szlovák államhatár viszonylatában az államhatárról szóló új nemzetközi szerződés parlamenti megerősítése is megtörtént. Az új magyar–szlovák határszerződés alapján a teljes 655 km-es határszakasz újfelmérését, az elfogadott változások fizikai kijelölését megkezdi idén a kormányhivatal.

Dr. György István kormánymegbízott és dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes két éve írták alá az együttműködési megállapodást a Rendőrség és Budapest Főváros Kormányhivatala között, amely megalapozza az államhatár felmérésére és megjelölésére, a határjelek felújítására és karbantartására vonatkozó kétoldalú nemzetközi szerződésekből adódó, jogi kötelezettségek szerinti feladatok végrehajtását.

A 2019. február 25-én megtartott vezetői értekezleten jelen voltak:

Dr. György István kormánymegbízott, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője,

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, ORFK rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

Dr. Simon Zoltán r. alezredes, ORFK RFI HRFO Határképviseleti Osztály munkatársa (ukrán, osztrák, szlovák viszonylatban a határbizottságok magyar küldöttsége elnökhelyettese)

Varga Felicián okl.mérnök, BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (FTFF) főosztályvezető-helyettese

Busics Imre okl.mérnök, BFKH FTFF Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály vezetője

Varga Norbert mérnök, BFKH FTFF Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály államhatárügyi felelőse

(BFKH sajtó)