Ügyfeleink tájékozódásának megkönnyítése érdekében alfabétikus rendben töltöttük fel a hivatalunk tevékenységi köreihez tartozó gyakran keresett tájékoztatókat, nyomtatványokat.
(Frissítve: 2017.02.21.)

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

Tájékoztató aktív korúak ellátásáról
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
Tájékoztató aktív korúk ellátása iránti kérelemhez
Vagyonnyilatkozat - 1 sz melléklet

ÁLDOZATSEGÍTÉS

Tájékoztató az áldozatsegítési eljárásról
A és B kérelemnyomtatvány

ÁPOLÁSI DÍJ

Igazolás és szakvélemény nyomtatvány és tájékoztató

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A családtámogatási és szociális ellátások folyósítsásnak  2016. évi rendje

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Oep.hu-ról letölthető nyomtatványok
Táppénz igénylés - tudnivalók és nyomtatvány
Csecsemőgondozási díj (CSED) igénylés - tudnivalók és nyomtatvány
Gyermekgondozási díj (GYED) - tudnivalók és nyomtatvány
Üzemi baleseti ellátás - tudnivalók és nyomtatvány
Méltányosságból igénybe vehető ellátások -  tudnivalók és nyomtatvány
Kérelem bejelentett jogviszony adatainak igazolásához
Meghatalmazás - nagykorú személy
Meghatalmazás - kiskorú személy
Tájékoztató háziorvosok számára/Keresőképtelenség - heti jelentések
Segédlet háziorvosok számára/heti jelentések hibajavítására

FILMFORGATÁS

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. módosítása következtében  a közterületi filmforgatás engedélyezése iránti kérelmek 2016. október 1. napjától a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt-hez nyújthatók be elektronikus úton, a [[[raWt3QkNa296dGVydWxldGkuaXJvZGFAZmlsbWFsYXAuaHU=]]]  címre.

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓ

Akkreditációs modul:
Regisztrációs lap akkreditációs kérlem benyújtásához -002
Felhasználói kézikönyv - RSZR - Akkreditáció modul

Akkreditált munkáltatók naprakész adatbázisa

Foglalkoztatási rehabilitációhoz kapcsolódó anyagok: 
Ajánlás segítők tevékenységéről szóló kimutatások vezetéséhez
Tájékoztató akkreditációs tanúsítványhoz
Éves értékelő beszámoló szempontjai
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés - 1 -melléklet
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés - 2 -melléklet
Szempontrendszer - Személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez
Útmutató - akkred. vagy ell. eljárásban résztvevő szakértő részére

FOGYASZTÓVÉDELEM

Tájékoztató fogyasztóvédelmi ejárásokkal kapcsolatosan
Hatósági panaszügyintézés - kérelem (szerkeszthető)

GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGY

Pártfogó ügyvédi képviselet igénylése polgári eljárásban - kérelem
Pártfogó ügyvéd kirendelése - nemleges nyilatkozat
Pártfogó ügyvédi díjigény - bejelentő lap

Fellebbezési jogról való lemondás - ügyfél - nyilatkozat
Fellebbezési jogról való lemondás - ügyvéd - nyilatkozat

Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - személyi adatokról
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - vagyoni helyzet
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - munkáltatói igazolás
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - adóigazolás I.
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - adóigazolás II.
Meghatalmazás igazságügyi szolgálat előtti eljáráshoz
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

„B” adatlap - állami kárenyhítés igényléséhez szükséges adatok

Ügyfél elégedettség kérdőív - Igazságügyi Szolgálat

GYERMEKVÉDELEM
Egységes, szociális és gyermekvédelmi intézmények

GYÓGYSZERTÁRI FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG

Gyógyszertári finanszírozási előlegben részesülő patikák

HAZAI ANYAKÖNYVI OSZTÁLY

Adatlap polgárok személyi adatainak és lakcímének Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez

Meghatalmazás külföldön történt családi események magyarországi anyakönyvezésének intézéséhez

Kérelem születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonat kiállítására

INGATLANSZERZÉS

Külföldiek ingatlanszerzése - Tájékoztató
Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése - Formanyomtatvány
(a 2014. október 03. napjától benyújtott kérelmekhez szükséges)

INGATLANKEZELŐI NYILVÁNTARTÁS

Ingatlankezelők nyilvántartása kerületenként

JELNYELVI TOLMÁCS KÉPZÉS

Pályázati felhívás - jelnyelvi tolmácsok továbbképzésére
Pályázati útmutató - jelnyelvi tolmácsok továbbképzése
Pályázati adatlap - jelnyelvi tolmácsok továbbképzéséhez

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE

Jogi segítségnyújtás igénylése büntetőeljárásban - kérelem
Jogi segítségnyújtás igénylése polgári peres ügyben - kérelem
Jogi segítségnyújtás igénylése peren kívül - kérelem

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK 

Kérelem és tájékoztató - Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

KÖZNEVELÉSI ÜGYEK

Részletes tájékoztató
Kérelem - nyilvántartásba vétel, módosítás iránt
Kérelem - törlés iránt
Kérelem - változás bejegyzéséhez
Alapító Okirat - minta

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA

 

MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS

Tájékoztatók, nyomtatványok - Álláskeresőknek
Tájékoztatók, nyomtatványok - Munkaadóknak
Munkaerőpiaci programok (tájékoztatók, nyomtatványok - Álláskeresőknek és munkavállalóknak)
Foglalkoztatást elősegítő képzések
Elektronikus levélben történő kapcsolattartási lehetőség a kerületi hivatal foglalkoztatási osztályával
Tájékoztató a munkabérek, illetmények, ellátások, közterhek 2016. évi összegéről
Tájékoztató a munkabérek, illetmények, ellátások, közterhek 2017. évi összegéről

MUNKAÜGY, MUNKAVÉDELEM

Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjáról letölthető nyomtatványok - munkafelügyelet, foglalkoztatás-felügyelet

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY -KÖZLEKEDÉS

Járművezetők jelentkezési lapja
Egyedi kérelem (jármű forgalomba helyezéséről)
Gépjárműfenntartó bejelentő
Gépjárműfenntartó bejelentő kódok

NYUGDÍJ, NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

TÁJÉKOZTATÓ - öregségi nyugellátásban részesülő személyek nyugdíjnöveléséről
Letölthető nyomtatványok - ONYF

OLTÓHELY

Nemzetközi oltóhely tájékoztató
Oltóhely árlista

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Tájékoztatók: 

Tájékoztató rehabilitációs-, rokkantsági ellátások összegéről 2017-ben
Tájékoztató rehabilitációs kártyát igénylők részére
Tájékoztató munkáltatók részére
Tájékoztató felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

Tájékoztató a kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos hatósági feladatokról


Nyomtatványok:

ADATLAP a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálásához
TÁJÉKOZTATÓ - megváltozott munkaképességű személyek ellátása - Adatlap kitöltéséhez


1. sz. PÓTLAP biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához
2. sz. PÓTLAP biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához az EU/EGT tagállam/szociális biztonsági egyezménnyel érintett országokból

ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
ORVOSI BEUTALÓ a rehabilitációs szakértői szerv szakértői bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához

NYILATKOZAT a szakértői bizottság által végzett komplex minősítéshez (az Adatlap melléklete)

KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához ápolási díj igényhez


KÉRELEM rehabilitációs kártya igényléséhez
FOGLALKOZTATÓI ADATLAP cégek számára
FOGLALKOZTATÓI ADATLAP magánszemély számára
MUNKAERŐIGÉNY bejelentő lap akkreditált foglalkoztatók számára
MUNKAERŐIGÉNY bejelentő lap nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatók számára

KÉRELEM a közlekedőképesség minősítése iránt


A rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülő személyek nyilatkozatai:
NYILATKOZAT egészségi állapot változásáról
NYILATKOZAT lakcím változásáról
NYILATKOZAT keresőtevékenységről
NYILATKOZAT keresőtevékenység megszűnéséről
NYILATKOZAT keresőképtelenségről, rendszeres pénzellátásról

 

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ AKKREDITÁLT SZOLGÁLTATÓK

 

Rehabilitációs szolgáltatást végző akkreditált szolgáltatók listája - 2017.02.17.
Rehab. akkred. szolgáltatók 2016. évi beszámolója -űrlap
Rehab. akkred. szolgáltatók 2016. évi beszámolója - melléklet
2016. évi rehabilitációs szolgáltatási terv - letölthető
2017. évi rehabilitációs  szolgáltatási terv - letölthető
2017. évi rehabilitációs szolgáltatási terv melléklete
Kérelem adatlap szolgáltatói akkreditációs kérelem benyújtásához
Kiégés elleni program - űrlap - szerkeszthető
Nyilatkozat fellebbezési jogról történő lemondásról
Nyilatkozat nyilvántartásban szereplő adatváltozásról
Tájékoztató a szolgáltatói akkreditációs folyamatról
Tájékoztató a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók akkreditációjáról

 

SZAKKÉPZÉS, SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSE

Tájékoztató - szakmai vizsga szervezése
Kérelem - szakmai vizsga szervezésének engedélyeztetése iránt
1. sz. melléklet - Nyilatkozat
2. sz. melléklet - Adatlap vizsga szervezéséhez és lebonyolításához
3. sz. melléklet - Adatlap tárgyi feltételek előzetes felméréséhez
4. sz. melléklet - Adatalp a vizsgák lebonyolításához szükséges személyi feltételek felméréséhez

TÁBOROZTATÁS

Tájékoztató táborvezetők részére
Bejelentőlap a tanuló ifjúság táboroztatáshoz
Bejelentőlap vándortáboroztatáshoz
Fővárosi kerületi népegészségügyi osztályok adatai
Pest megyei népegészségügyi osztályok adatai

TEMETKEZÉS

Sírnyitási kérelem

VADÁSZTERÜLETEK

Fővárosi és Pest megyei vadászterületek listája (térképekkel)

VIZSGÁK

Alkotmányos alapismeretek vizsga
Közigazgatási alapvizsga
Közigazgatási szakvizsga
Ügykezelői alapvizsga

    (BFKH)