Annak érdekében, hogy ügyfeleink könnyebben eligazodjanak hivatalunk különböző nyomtatványai és adatlapjai között, illetve a lehető leggyorsabb úton érjék el az általuk használni kívánt dokumentumokat, összegyűjtöttük a BFKH Főosztályainak az ügyfelek részére készített nyomtatványait.
(Frissítve: 2017.01.12.)

 

ÁLDOZATSEGÍTÉS

Tájékoztató a BFKH Áldozatsegítő Szolgálatának támogatásairól
Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem
Áldozati státusz iránti kérelem
A+B adatlap - személyi adatok és a bűncselekményre, szabálysértésre vonatkozó adatok

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A családtámogatási és szociális ellátások folyósítsásnak  2016. évi rendje

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Oep.hu-ról letölthető nyomtatványok
Táppénz igénylés - tudnivalók és nyomtatvány
Csecsemőgondozási díj (CSED) igénylés - tudnivalók és nyomtatvány
Gyermekgondozási díj (GYED) - tudnivalók és nyomtatvány
Üzemi baleseti ellátás - tudnivalók és nyomtatvány
Méltányosságból igénybe vehető ellátások -  tudnivalók és nyomtatvány
Kérelem bejelentett jogviszony adatainak igazolásához
Meghatalmazás - nagykorú személy
Meghatalmazás - kiskorú személy
Tájékoztató háziorvosok számára/Keresőképtelenség - heti jelentések
Segédlet háziorvosok számára/heti jelentések hibajavítására

ÉPÍTÉSÜGY

Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem minta
Egyszerűsített építési engedélyezéshez statisztikai adatlap (1. melléklet)
Épület használatbavételi engedélyezéséhez és bejelentéséhez statisztikai adatlap (2. melléklet)

FILMFORGATÁS

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. módosítása következtében  a közterületi filmforgatás engedélyezése iránti kérelmek 2016. október 1. napjától a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt-hez nyújthatók be elektronikus úton, a [[[fWncplyopbyfkIEFQD43NTma296dGVydWxldGkuaXJvZGFAZmlsbWFsYXAuaHU=]]]  címre.

FOGYASZTÓVÉDELEM

Hatósági panaszügyintézés - kérelem (szerkeszthető)

GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGY

Pártfogó ügyvédi képviselet igénylése polgári eljárásban - kérelem
Pártfogó ügyvéd kirendelése - nemleges nyilatkozat
Pártfogó ügyvédi díjigény - bejelentő lap

Fellebbezési jogról való lemondás - ügyfél - nyilatkozat
Fellebbezési jogról való lemondás - ügyvéd - nyilatkozat

Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - személyi adatokról
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - vagyoni helyzet
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - munkáltatói igazolás
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - adóigazolás I.
Bírósági eljárási költségmentességhez nyilatkozat - adóigazolás II.
Meghatalmazás igazságügyi szolgálat előtti eljáráshoz
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

„B” adatlap - állami kárenyhítés igényléséhez szükséges adatok

Ügyfél elégedettség kérdőív - Igazságügyi Szolgálat

GYERMEKVÉDELEM
Egységes, szociális és gyermekvédelmi intézmények

HAZAI ANYAKÖNYVI OSZTÁLY

Adatlap polgárok személyi adatainak és lakcímének Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez

Meghatalmazás külföldön történt családi események magyarországi anyakönyvezésének intézéséhez

Kérelem születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonat kiállítására

Tájékoztató 6 éven aluli gyermekek útlevél-igénylésének megkönnyítéséről

INGATLANSZERZÉS

Külföldiek ingatlanszerzése - Tájékoztató
Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése - Formanyomtatvány
(a 2014. október 03. napjától benyújtott kérelmekhez szükséges)

INGATLANKEZELŐI NYILVÁNTARTÁS

Ingatlankezelők nyilvántartása kerületenként

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE

Jogi segítségnyújtás igénylése büntetőeljárásban - kérelem
Jogi segítségnyújtás igénylése polgári peres ügyben - kérelem
Jogi segítségnyújtás igénylése peren kívül - kérelem

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK 

Kérelem - Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS

Tájékoztatók, nyomtatványok - Álláskeresőknek
Tájékoztatók, nyomtatványok - Munkaadóknak
Munkaerőpiaci programok (tájékoztatók, nyomtatványok - Álláskeresőknek és munkavállalóknak)
Foglalkoztatást elősegítő képzések
Elektronikus levélben történő kapcsolattartási lehetőség a kerületi hivatal foglalkoztatási osztályával
Tájékoztató a munkabérek, illetmények, ellátások, közterhek 2016. évi összegéről
Tájékoztató a munkabérek, illetmények, ellátások, közterhek 2017. évi összegéről

MUNKAÜGY, MUNKAVÉDELEM

Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjáról letölthető nyomtatványok - munkafelügyelet, foglalkoztatás-felügyelet

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY - FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY

A játszótéri eszközök 6. sz. melléklet szerinti nyilvántartó adatlapja

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY -KÖZLEKEDÉS

Járművezetők jelentkezési lapja
Egyedi kérelem (jármű forgalomba helyezéséről)
Gépjárműfenntartó bejelentő
Gépjárműfenntartó bejelentő kódok

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY -MÉRÉSÜGY

Letölthető nyomtatványok (MKEH)

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
TÁBOROZTATÁS

1. számú táborbejelentő a tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról a táboroztatás helye szerint illetékes járási/kerületi népegészségügyi intézet felé történő bejelentéshez

2. számú táborbejelentő a nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshelyen tervezett táborok bejelentéséhez / Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályához

NYUGDÍJ, NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

TÁJÉKOZTATÓ - öregségi nyugellátásban részesülő személyek nyugdíjnöveléséről
Letölthető nyomtatványok - ONYF

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA

Részletes tájékoztató
Kérelem - nyilvántartásba vétel, módosítás iránt
Kérelem - törlés iránt
Kérelem - változás bejegyzéséhez
Alapító Okirat - minta

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Tájékoztatók: 

Tájékoztató rehabilitációs-, rokkantsági ellátások összegéről 2015-ben
Tájékoztató Rehabilitációs kártyát igénylők részére
Tájékoztató munkáltatók részére
Tájékoztató felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

Tájékoztató a kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos hatósági feladatokról


Nyomtatványok:

ADATLAP a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálásához
TÁJÉKOZTATÓ - megváltozott munkaképességű személyek ellátása - Adatlap kitöltéséhez

NYILATKOZAT a szakértői bizottság által végzett komplex minősítéshez (az Adatlap melléklete)
1. sz. PÓTLAP biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához
2. sz. PÓTLAP biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához az EU/EGT tagállam/szociális biztonsági egyezménnyel érintett országokból

ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
ORVOSI BEUTALÓ a rehabilitációs szakértői szerv szakértői bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához

KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához ápolási díj igényhez

TÁJÉKOZTATÓ a kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos hatósági feladatokról
KÉRELEM Rehabilitációs kártya igényléséhez
FOGLALKOZTATÓI ADATLAP cégek számára
FOGLALKOZTATÓI ADATLAP magánszemély számára
MUNKAERŐIGÉNY bejelentő lap
KÉRELEM a közlekedőképesség minősítése iránt


A rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülő személyek nyilatkozatai:
NYILATKOZAT egészségi állapot változásáról
NYILATKOZAT lakcím változásáról
NYILATKOZAT keresőtevékenységről
NYILATKOZAT keresőtevékenység megszűnéséről
NYILATKOZAT keresőképtelenségről, rendszeres pénzellátásról

 

 

 

SZAKKÉPZÉS, SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSE

Tájékoztató - szakmai vizsga szervezése
Kérelem - szakmai vizsga szervezésének engedélyeztetése iránt
1. sz. melléklet - Nyilatkozat
2. sz. melléklet - Adatlap vizsga szervezéséhez és lebonyolításához
3. sz. melléklet - Adatlap tárgyi feltételek előzetes felméréséhez
4. sz. melléklet - Adatalp a vizsgák lebonyolításához szükséges személyi feltételek felméréséhez

TEMETKEZÉS

Sírnyitási kérelem

VADÁSZTERÜLETEK

Fővárosi és Pest megyei vadászterületek listája (térképekkel)

VIZSGÁK

Alkotmányos alapismeretek vizsga
Közigazgatási alapvizsga
Közigazgatási szakvizsga
Ügykezelői alapvizsga

    (BFKH)