Kormánymegbízotti felkérés ügyfeleink felé a Szolgáltató Kormányhivatali Modell visszamérési fázisában.

 

Tisztelt Érdeklődő Polgárok!
Kedves Ügyfeleink!

 

Budapest Főváros Kormányhivatala - hasonlóan az ország valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatalához – bevezette a Szolgáltató Kormányhivatal Modellt, amelynek kiemelt célja az ország versenyképességének növelése a közigazgatás teljesítőképességének és hatékonyságának javítása által.

A szolgáltató jellegű, ügyfélbarát állam kialakításához feltétlenül szükség van a bizalom és a hitelesség megteremtésére, melyek nélkül nem működhet hatékonyan a közigazgatás. E gondolatiság jegyében 2015-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kidolgozta a Szolgáltató Kormányhivatali Modellt, mely a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt keretében került bevezetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokban. A projekt előző szakaszában - 2017 tavaszán - megtörtént a különböző hatósági eljárásokban résztvevő ügyfelek, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek igényeinek felmérése, megismerése. Itt szeretném ismételten megköszönni tisztelt ügyfeleink szíves együttműködését és készséges segítségét a felmérés folyamán!

A mérések eredményei alapján elkészített Szolgáltató Stratégiában és Cselekvési Tervben kitűzött, és azóta már megvalósított intézkedésekkel számos területen tettünk lépéseket a közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása érdekében, valamint fejlesztettük tudásunkat és technikai, tárgyi hátterünket. Például a Kormányhivatal honlapján az országos illetékességgel ellátott ügyek intézéséhez rendszeresített formanyomtatványok közzététele, a fővárosi jegyzői fórumok összehívása, illetve a Kormányhivatal és a vállalkozások közötti együttműködés kapcsán a szakmai fórumok megtartása megtörtént.

Az idei évben azzal folyatódik ez a program, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalában ügyeiket intéző állampolgárok elvárásainak és elégedettségének változását – a visszamérések révén – monitorozzuk.

A visszamérésre szolgáló kérdőívek kitöltésére 2019. április 15. és május 15. között nyílik lehetőség. Ebben az időszakban kollégáink a kormányablakokban, a földhivatalai, a foglalkoztatási, valamint a társadalombiztosítási területeken fogják megszólítani az ügyfeleket, és a válaszaikat személyes beszélgetés keretében rögzítik egy kérdőíven. A kérdőív kitöltése maximum 20 percet vesz igénybe, és természetesen anonim módon történik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közigazgatási szolgáltatások színvonalának komplex fejlesztése érdekében sor kerül a fővárosi és megyei kormányhivatalok partnerintézményeinek elvárás- és elégedettségvizsgálatára, így az önkormányzatok, illetve a vállalkozói és civil szervezetek lekérdezésére is.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy legyenek segítségünkre a kérdőívek kitöltésében!


Köszönettel és üdvözlettel:

dr. György István
kormánymegbízott

(BFKH Sajtó)