A 2018. december hónapra vonatkozó ápolási díj, időskorúak járadéka, megelőlegezett gyermektartásdíj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2018. december 20-án kerül kiutalásra a jogosultak részére.

A 2019. évben - a szokásos utalási rendnek megfelelően - az ellátások utalására a tárgyhót követő első munkanapon kerül sor.

(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály)