2013-tól minden olyan állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább -ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét, vagy harminc lovat, / ötven szarvasmarhát, / száz sertést, / száz futómadarat, / száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt, / kétszáz juhot, / kétszáz kecskét, / kétszázötven anyanyulat, kétszázötven prémesállatot, / háromszázötven tojótyúkot, / ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét,/ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben, / ezer hízónyulat, vagy ötezer fácánt zárt térben - tart, az állatok jólétéért felelős személyt (állatjóléti felelőst) kell kijelölnie.

Az állatjóléti felelősnek képzésen kell részt vennie, melyről vizsgatételi kötelezettsége van. Az állatjóléti képzés iskolarendszeren kívüli, hatósági képzés, melyet a NÉBIH szervez és felügyel.

A képzésen résztvevők eredményes vizsga letétele után képesítési bizonyítványt kapnak, mely állatjóléti felelős bizonyítványokat a legutóbbi jogszabály módosítás (69/2017. (XII.27. FM rendelet 1. § (3) bekezdés) alapján határozatlan időre kiadottnak kell tekinteni, azaz ötévenkénti megújításuk nem szükséges.

Vonatkozó jogszabály: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet 11/A.§ (4) és (10) bekezdés, illetve 11. számú melléklet 2.2 pontjának módosítása 2017. december 30-tól hatályos.

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya)