Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A. §-a alapján 2017. január 1. napjától a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet számára több új energiahatékonysági kötelezettség került előírásra.

A közintézményi épületek üzemeltetői ötévente – első alkalommal 2017. március 31. napjáig – energia megtakarítási intézkedési tervet, majd annak teljesüléséről jelentést kötelesek készíteni és megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára, melyek listáját az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.
(V. 26.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza. A közintézményi épületek üzemeltetőinek szükséges az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról is gondoskodni.

Az intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformálásához alkalmazható módszertan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett enhat.mekh.hu honlapon érhető el.

(Jogi és Koordinációs Főosztály)