Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) irányításával kifejlesztett és működtetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) olyan felhőalapú elektronikus rendszer, amely összekapcsolja egymással a fekvőbeteg-, járóbeteg- és háziorvosi ellátást, a gyógyszertárakat, a mentőszolgálatot, az egészségügyi ágazatirányítást és lakosságot.

Az EESZT alkalmazása 2017. november 1. napjával kezdődik, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknak ezen időpontig kell csatlakozniuk a rendszerhez. Az egészségügyi szolgáltatók EESZT-hez történő csatlakozásának feltétele egyrészt az ellátási (páciens-) adatot kezelő egészségügyi dolgozó részére kiállított elektronikus személyi igazolvány (e-személyi igazolvány), illetve az egészségügyi szolgáltatónál rendelkezésre álló e-személyi személyi igazolvány olvasó, ún. kártyaolvasó készülék.

Az e-személyi igazolvány igényléséről - amennyiben azzal még nem rendelkezik - az érintett személynek kell gondoskodnia (járási hivatalnál, kormányablakban előterjesztett kérelemmel), a kártyaolvasó készüléket az ÁEEK díjmentesen biztosítja, azok átvétele előzetes értesítést követően történik majd. Az ÁEEK a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről minden érintett közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató részére korábban már tájékoztatást adott.

Az ÁEEK az EESZT szolgáltatásának zökkenőmentes működése érdekében az érintett e-személyi igazolvány igénylésének, e-személyi igazolvánnyal történő ellátásának megkönnyítése érdekében, illetve az érintett egészségügyi szolgáltatók részére a kártyaolvasó készülékek átadás-átvételében - a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Államtitkársága koordinálásával -a megyei kormányhivatal és a járási hivatalok működnek közre.

A fekvőbeteg-szakellátást, illetve az 50 főnél több személyt foglalkoztató járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók (nagyobb járóbeteg egészségügyi szolgáltatók) esetében az e-személyi igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés meggyorsítása érdekében a megyei kormányhivatal az érintett járási hivatalok vezetői közreműködésével felmérte, hogy mely kormányablakok mikor, milyen kapacitással tudnak fogadni nagyobb számban személyeket, kérelmeket. A felmérést követően a megyei kormányhivatal fekvőbeteg-szakellátást, illetve a nagyobb járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók vezetőit egyeztetés céljából megkereste, hogy az érintett dolgozók milyen ütemezésben, milyen létszámmal, hogyan tudják a lehető legegyszerűbben e-személyi igazolvány iránti kérelmüket előterjeszteni és intézni.

A kártyaolvasót gyártó vállalkozás a készülékeket a fekvőbeteg-szakellátást, a nagyobb járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére előzetes értesítést követően, azok telephelyére közvetlenül kiszállítja és gondoskodik azok átadás-átvételéről.

A háziorvosi alapellátás, a kisebb járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és a gyógyszertárakat megillető kártyaolvasó készülékeket a gyártó a járási hivatalok székhelyére szállítja. Az érintett személyek, szolgáltatók a kártyaolvasó berendezés kiszállításáról tájékoztatást kapnak, ezt követően kell felkeresniük a járási hivatalokat, amely gondoskodik a készülékek átadásáról.

Az EESZT, mint az egészségügyi ellátóhálózat informatikai rendszereinek együttműködését biztosító központi elektronikus szolgáltatásokat megvalósító egészségügyi ágazati informatikai rendszer jogszabályi háttere:

  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény II l/A. fejezete (35/A-35/N. §),
  • az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet.

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal)