2013. május 29-én immár 11. alkalommal mérték fel a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását. Miskolc 59 intézményének 70 feladatellátási helyén 6.440 tanuló adott számot arról, hogy a megtanult ismereteit a mindennapi életben hogyan tudja alkalmazni.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez kapcsolódó kérdések az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését, a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól. A matematika területén pedig valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve. Az eredményekről 2014. február 28-ig minden iskola és intézményfenntartó visszajelzést is kap, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy objektív kép alakuljon ki – a felmért tudásterületeken – az iskolai teljesítményekről, megismerhetővé váljanak erősségeik és gyenge pontjaik. A mérési eredmények ismertetése az iskolákkal, az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének erősítésére is alkalmas, valamint a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek. A szülőknek is lehetőségük van gyermekük teljesítményét áttanulmányozni, az egyedi mérési azonosító segítségével, melyet az a névkártya tartalmaz, amit minden tanuló a mérés kezdetekor kézhez kap. A magyar közoktatás országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben indult el, és mára már Európa és a világ szakmailag és szolgáltatásaiban legkorszerűbb mérési rendszerei között tartják számon.

 

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal)