Tájékoztatás a szociális ellátások kifizetéséről

A 2017. december hónapra vonatkozó ápolási díj, időskorúak járadéka, megelőlegezett gyermektartásdíj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2017. december 21-én kerül kiutalásra a jogosultak részére.

Bankszámlára utalás esetén: az utalást követő munkanapon az ellátás jóváírásra kerül a jogosult folyószámláján.

Lakcímre utalás esetén: a Magyar Posta az utalás napját követő harmadik munkanapon kezdi meg a kifizetési utalványok kézbesítését.

A 2018. évben - a szokásos utalási rendnek megfelelően - az ellátások utalására a tárgyhót követő első munkanapon kerül sor.

(Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály)