A 2018/2019. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2019. január 21. napjától február 15. napjáig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani.

Azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, „saját” középiskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2019. január 21. napjától elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy ajánlott/tértivevényes postai küldeményben megküldeni legkésőbb 2019. február 15. napjáig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak (Hatósági Főosztály - 3525 Miskolc, Városház tér 1.). A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

A vizsgadíj befizetéséhez ezek a jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de fizetési kötelezettségüket banki átutalással is teljesíthetik az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000. Átutalással kapcsolatos részletes információkról az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat.

A befizetést igazoló eredeti feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga: 22. 000 Ft/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga: 37. 000 Ft/vizsgatárgy

Kérjük, hogy a minden jelentkező időben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változtak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön szükséges jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés „nem váltja ki” vagy „helyettesíti” egymást.

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

Az írásbeli vizsgákra 2019. május 3. és május 24. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. Az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2019. június 5. és június 13. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2019. június 17. és június 28. között zajlanak.

További információ:

-    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Oktatási és Hatósági Osztály

Tel.: 46/512-974, Email: [[[MwgpUdJiCsP5cQhWcaGF0b3NhZ0Bib3Jzb2QuZ292Lmh1]]]

-     Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály)