Tájékoztatom, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni. [2004. CXL. törvény 78. § (10) bekezdés]

Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult az ügyfél vagy meghatalmazottja a 74-2-02355/2015/6. számú, rehabilitációs ellátás megszüntetése tárgyában hozott határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályán (3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.) veheti át.

(Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály)