2013. július 1-jétől lényegesen megváltoztak a dohánytermék-értékesítés fogyasztóvédelmi szabályai. Az előírások alapvető célja a dohányzás fiatalkorúak körében történő visszaszorítása, ennek érdekében a fiatalok dohánytermékhez jutásának megakadályozása.

Fontos szabály, hogy 18 éven aluli személy nem léphet be a Nemzeti Dohányboltba és ott nem vásárolhat dohányterméket. Kétség esetén a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. Ennek hiányában a kiszolgálást meg kell tagadni és fel kell szólítani az üzlethelyiség elhagyására!

A fiatalkorúak védelmét szolgáló tilalmakon túl, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (továbbiakban: hatóság) ellenőrzi a nemzeti dohánybolt arculati kialakítására, a fogyasztók tájékoztatására, a panaszkezelésre, valamint a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó előírások megtartását is.

A törvény értelmében a dohánybolt külső felületén a „Nemzeti Dohánybolt” felirat és a felnőttkort jelölő körbe zárt 18-as szám szerepelhet a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzéssel. Az üzlet arculati megjelenésén túl a hatóság vizsgálja a fogyasztók tájékoztatását szolgáló általános kereskedelmi előírások megtartását is.

Jó, ha tudjuk, hogy a dohányterméket értékesítő kereskedő köteles a fogyasztó kérdésére a dohányzás ártalmairól az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást adni. Fontos előírás, hogy a dohányboltban jól látható és olvasható feliratot kell elhelyezni, amely tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és annak módjáról. Mindezeken túl a dohányterméket árusító üzlethelyiségben ki kell helyezni „a dohányzás súlyosan károsítja az Ön, és a környezetében élők egészségét”, vagy „a dohányzás halált okozhat” egészségvédelmi figyelmeztetés valamelyikét.

Az e területen folytatott gazdasági reklámtevékenység kapcsán kiemelendő, hogy a nemzeti dohányboltban közzétett dohányterméket népszerűsítő reklám jogsértőnek minősül, függetlenül annak tartalmától vagy méretétől. Önmagában a nemzeti dohánybolt reklámozása nem tilos, ugyanakkor a marketing tevékenység során figyelemmel kell lenni arra, hogy a reklámok– a Nemzeti Dohánybolt megnevezés kivételével – dohánytermék nevét, képét (fotóját, látványát) sem csomagolva, sem anélkül ne tartalmazzák, illetve azok ne utaljanak dohányzásra.

Az eddig trafikot működtető vállalkozások lefolytatott ellenőrzése során a hatóság kifogásolta, hogy a vállalkozások nem mindenben tesznek eleget a koncessziós szerződésben illetve a jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségüknek, továbbá sérültek a fogyasztói jogok az árfeltüntetés területén is. Ugyanakkor a fiatalkorúakkal szemben elkövetett jogsértés az átmeneti időszakban végzett ellenőrzések során nem történt. A próbavásárlást során minden esetben történt felszólítás a kor igazolására, túlzottan fiatalos megjelenés esetén. A vállalkozások magatartása e tekintetben teljesen pozitív.

A hatóság a kereskedelmi tevékenység végzésével összefüggő jogsértések esetében - a korábbi gyakorlattal egyező módon - szankcionál, azaz elsősorban figyelmeztet, kötelez, azonban a fiatalkorúakkal szemben elkövetett vétség kapcsán, a bírság kiszabásától nem tekint el.

 

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség)