A nem üzleti célból szervezett, szálláshellyel rendelkező táborok táborszervező általi bejelentését a korábbi években a Népegészségügyi Főosztályhoz kellett megtenni az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM együttes rendelet 4. § alapján.

Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM együttes rendelet módosult, amely kapcsán felhívjuk a táborszervezők figyelmét, hogy 2017-től minden, gyermekek részére szervezett tábort - annak jellegétől függetlenül - a tábor helye szerint területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának kell bejelenteni a táborozás megkezdése előtt legalább hat héttel.

További fontos változás még, hogy olyan vándortábor szervezése esetében, amely útvonala több járási hivatal illetékességi területét is érinti, a kiindulási pont szerinti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére kell megtenni a bejelentést.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a táborozás helyét

- a táborozás időpontját

- a táborozásban részt vevők várható létszámát.

A bejelentés minden esetben díjmentes, továbbá megtehető elektronikus, illetve postai úton is. A bejelentésről a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya visszaigazolást ad ki.

A Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a táborozások időtartama alatt - a kapacitások függvényében törekedve a teljeskörűségre - hatósági ellenőrzést végez.

A táborozással, táborok és szálláshelyek üzemeltetésével kapcsolatos további részletes feltételeket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

 a nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (VII. 23.) Korm. rendelet

 egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM együttes rendelet

 a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet

(Népegészségügyi Főosztály (Fotó: illusztráció))