A Békés Megyei Védelmi Bizottság 2018. április 10-én megtartotta évi első ülését. Az ülést dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, mint a védelmi bizottság elnöke nyitotta meg.

Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, mint a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke köszöntette az ülés tagjait és meghívottjait.

Az ülésen Nagy László tájékoztatta a jelenlévőket az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkájáról, melyet a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében végeznek. Külön kitért az ellátás biztonságát szolgáló intézkedésekre, illetve arra, hogy mely szervekkel működnek együtt ezen feladataik során.

Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya Békés megye közbiztonsági és határrendészeti helyzetét ismertette

Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, dr. Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és Bara Sándor, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója megyénk ár- és belvízi helyzetéről adtak átfogó képet. Külön kitértek a védekezést szolgáló létesítmények állapotára, valamint a szükséges személyi és technikai háttér biztosítottságára. A témához szervesen kapcsolódóan Kiss András tű. ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mb. igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a megyénkben élők védekezési feladatokra való felkészítéséről, mely elsősorban a polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyeket, az önkormányzatokat és a közfoglalkoztatásban résztvevőket érinti.

Az ülésen Pacsika György, a Gyomaendrődi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke, Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és Kiss András tű. ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mb. igazgatója számolt be a 2018. március hónapban megyénk északi területeit több napon át érintő áramszünet során tett intézkedésekről és tapasztalatokról.

Az utolsó napirendi pontként a védelmi bizottság a Békés Megye Védelméért emlékplakett megalapításáról hozott döntést. A díjjal a jövőben azon személyeket kívánják elismerésben részesíteni, akik kiemelkedő munkát végeztek a megye védelmi feladatainak ellátásában, valamint a lakosok védelmében.

(Békés Megyei Kormányhivatal)