Megyénkben a közfoglalkoztatás keretében Vésztőn egy juh tejfeldolgozó üzem, Kaszaperen pedig egy zöldség- és gyümölcsszárító, aszaló üzem létrehozását támogatja a Belügyminisztérium, több mint 200 millió forinttal.

A 2017. évi járási startmunka mintaprogramok magas hozzáadott értékű programelemére Békés megyéből 2 település, Vésztő Város Önkormányzata és Kaszaper Község Önkormányzata adott be támogatás iránti kérelmet az illetékes járási hivatalokhoz. A Belügyminisztérium több mint 200 millió forinttal támogatta az önkormányzatok kezdeményezéseit azzal a feltétellel, hogy a közfoglalkoztatók a támogatás lejártát és a beruházás megvalósítását követően, 5-5 fő Munka Törvénykönyve szerinti továbbfoglalkoztatását biztosítják, további öt éves időtartamra. A beruházások megvalósítása 2017. május 2-ától mindkét helyszínen elindult, befejezési határidejük várhatóan 2018. április 30.

Mindkét önkormányzat a mezőgazdasági termelésükhöz kapcsolódó feldolgozókapacitások kiépítésére, illetve ezzel együtt a mezőgazdasági termékek feldolgozására és a beruházás üzemeltetésére vonatkozóan nyújtotta be kérelmét.

Vésztő Város Önkormányzata 8 fő közfoglalkoztatott bevonásával juh tejfeldolgozó üzem kialakítását kívánja megvalósítani, ahol a sajtgyártáson kívül orda, túró és joghurt készítését is tervezik. A beruházás tervezésében nagy szerepet játszott a megnövekedett helyi és biotermékek iránti kereslet, illetve az is hozzájárult, hogy a juhtej feldolgozására nincs még példa a térségben. Az önkormányzat a startmunka mezőgazdasági programján belül már évek óta foglalkozik juhtartással, e program megvalósításával pedig lehetőséget kíván teremteni a feldolgozásra is. A beruházás keretén belül egy évek óta használaton kívül lévő általános iskolai épület kerül újrahasznosításra, annak átalakításával és korszerűsítésével kívánnak üzemet létrehozni. A próbaüzem beindítására várhatóan a támogatási időszak utolsó hónapjában kerül sor.

Kaszaper Község Önkormányzata, 10 fő közfoglalkoztatott bevonásával zöldség- és gyümölcsszárító, aszaló üzem létrehozására kérelmezte a támogatást. E program keretén belül lehetőség nyílik majd arra, hogy a saját és a környező településeken, a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből keletkező és azonnal fel nem használt felesleget feldolgozzák, mely így megoldást jelenthet e gyorsan romló termékek hatékony tartósítására. A beruházás megvalósítását indokolja az is, hogy a környéken nem található ilyen nagy kapacitású őrlő, szárító, illetve aszaló berendezéssel ellátott üzem. Az önkormányzat a program első negyedére tervezi az újonnan épülő feldolgozó üzem kivitelezési munkálatait, azt követően további 2 hónapos időtartamra a próbaüzemet, majd ez év októberétől már teljes kapacitással kívánják a termelést elindítani.

(Békés Megyei Kormányhivatal)