Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1. napján történő hatálybalépésével új időszámítás kezdődik, mivel az új kódex paradigmaváltást jelent, mind az ügyfelek mind pedig az ügyintézők bürokratikus terheinek csökkentése tekintetében. A törvény új jogintézményei biztosítják az eredményes közigazgatás megvalósulását, a tekintélyelvű felfogást felváltja egy, az egyént, az ügyfelet középpontba helyező, bizalmon és együttműködésen alapuló eljárásrend.

 

Az új eljárási törvény az eljárások jogszerű, szakszerű és gyors lefolytatását célozza. Célunk, hogy Békés megyében a Jó Állam célkitűzése megvalósítása során az egységes jogértelmezés, joggyakorlat érvényesüljön, fontos a következetesség és a hitelesség, amely az ügyfelek számára a magas szinten garantálja a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot.

A Békés Megyei Kormányhivatal feladatának tekintette valamennyi, hatósági eljárást folytató ügyintéző felkészítését, ezért a szervezeti egységeiben dolgozók folyamatos képzése mellett kiemelt figyelmet fordított a megyében működő egyéb állami-és önkormányzati szervek tisztviselőinek az oktatására, melynek következő állomása 2018. elején a kamarák részére tartandó képzés lesz.

(Békés Megyei Kormányhivatal)