A babaváró támogatás címén felvehető kölcsön pénzintézettől igényelhető, azonban fontos tudni azt is, hogy a kérelmező mely ügyekben és milyen esetekben fordulhat a megyeszékhelyi járási hivatalhoz.

Amennyiben a bank a kölcsönkérelmet az igénylési feltételek hiánya miatt elutasítja, az igénylők – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a támogatási feltételeknek való megfelelés vizsgálatát, megállapítását kérelmezhetik a megyeszékhelyi járási hivataltól. A kérelemhez csatolni kell a kölcsön elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást. E kérelemre indult hatósági eljárás illetékmentes.

Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy az igénylők a kölcsönkérelem benyújtásakor az előírt személyi feltételeknek megfeleltek, a bank a szerződés megkötését és a kölcsön folyósítását – előbbiek hiányára hivatkozva – már nem tagadhatja meg. A hatóság jogköre az eljárásban ugyanakkor annyiban korlátozott, hogy a pénzintézetnek az igénylők hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül.

E szabályok alkalmazandók a babaváró támogatás keretében igényelhető gyermekvállalási támogatás, azaz második gyermek születése esetén a még fennálló összeg 30 százalékára, valamint harmadik gyermek születése esetén a vissza nem térítendő támogatás egészére is. Ha a megyeszékhelyi járási hivatal megállapítja a gyermekvállalási támogatás iránti jogosultságot, az a hitelintézetre nézve kötelező.

(Békés Megyei Kormányhivatal)