TIOP - 3.3.1 / A - 12 / 2 - 2013 - 0013 - Kormányablakok akadálymentesítése Békés megyében

Sajtóközlemények
Helyszínek:

A projekt neve: Kormányablakok akadálymentesítése Békés megyében
A projekt kódja: TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0013
A projekt időtartalma: 2013.02.01.-2015.10.31.
Támogatási összeg: 278 400 000 Ft
A projekt neve: Kormányablakok akadálymentesítése Békés megyében
A projekt kódja: TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0013
A projekt időtartalma: 2013.02.01.-2015.10.31.
Támogatási összeg: 278 400 000 Ft

Előzmények
A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretén belül 2011. január 1-jén megnyílt első 29 kormányablak működésének tapasztalatait is felhasználva folyik a teljes, országos hálózati kialakításán dolgozó szakértői csoport munkája.
A meglévő ügyfélszolgáltatok mellett a legtöbb okmányirodában, valamint számos vasúti pályaudvar bizonyos helyiségeiben is kormányablakok nyílnak.
A Kormány elkötelezett a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása mellett, az EU irányelveivel is összhangban. Ezt hivatott megvalósítani a TIOP-3.3.1.A jelű projekt a kormányablakok akadálymentesítése révén.
Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek összefoglaló neve, melyek a különféle (fizikai, érzékszervi vagy értelmi) fogyatékossággal élők számára biztosítanak olyan körülményeket, amelyek lehetővé teszik számukra azon tevékenységek elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak.
Az akadálymentesítés jogi hátterét az esélyegyenlőségi törvény (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) adja, amely megköveteli az önálló életvitel és a társadalomi életben való aktív részvétel biztosítását a fogyatékossággal élők számára.
A projekt célja, célcsoportja
A projekt célja az intézményrendszer teljes körű akadálymentesítése, ezáltal a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők megfelelő ellátásának megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségekben való aktív részvétele növekedjen. A munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, javítása – az életminőség javítása mellett – az aktív álláskeresést és a munkavállalást is segíti és támogatja.
A projekt keretében prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati pontok, ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresésük az ügyfél számára általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör jelentős részének akadálymentes környezet alapvető szükséges az igénybevétel lehetőségének biztosítására. A projekt keretében a kormányhivataloknak az ügyintézés a legáltalánosabb, az „egyablakos ügyintézést”-t megvalósító pontjainak akadálymentesítése történik meg, annak érdekében, hogy az ügyfelek számára az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.
Fő cél a fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, járókerettel közlekedő, továbbá nagycsaládos, babakocsival közlekedő; mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek vagy gyermekek életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján. Jelen konstrukció a kormányhivatalok és az illetékességi területekhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének megteremtése.

Célcsoportok
Fogyatékos személyek, valamint az időskorú, járókerettel közlekedő, agycsaládos, babakocsival közlekedő; mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból (átmenetileg) akadályozott felnőttek és gyerekek.
Forrás: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

(Békés Megyei Kormányhivatal)