TIOP-3.2.2./08/1. pályázat - „A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése”

Pályázati kód: TIOP-3.2.2./08/1.

Támogatás megnevezése: „ A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” (A foglalkoztatási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése)

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Forrás összege: 3.992.363.522 Ft a 19 konzorciumi partner részére

Békés megyére jutó támogatás összege: 225.070.463 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Pályázati kód: TIOP-3.2.2./08/1.

Támogatás megnevezése: „ A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” (A foglalkoztatási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése)

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Forrás összege: 3.992.363.522 Ft a 19 konzorciumi partner részére

Békés megyére jutó támogatás összege: 225.070.463 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás célja: A projekt fő célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek társadalmi reintegrációját, foglalkoztatását, esélyegyenlőségét elősegítő, megalapozó szakértői és kapcsolódó tevékenységek (állapotmeghatározás, képességfeltárás, rehabilitációs tennivalók meghatározása) infrastrukturális feltételeinek biztosítása, fejlesztése, különös tekintettel az összehangoltan működő informatikai-információs rendszer kialakítására és működésbe állítására.

Halaszthatatlan feladat a megváltozott munkaképesség, a rokkantság, a fogyatékosság megelőzését, felszámolását, enyhítését célzó – és a nemzetközi tapasztalat alapján megvalósítani képes – aktív rehabilitációs ellátások fejlesztése, amelynek alapvető feltétele az egészségkárosodást, a fogyatékosságot, a rokkantságot holisztikusan, az egészségi állapot változásával, az egyéni és a környezeti tényezőkkel együtt értékelni képes szakértői rendszer kialakítása.

Kedvezményezettek köre: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORISZ)

Támogatható tevékenységek köre:

1. Az ORSZI képességvizsgáló bázisának infrastrukturális bővítése, fejlesztése keretében

a) Regionális képességvizsgáló laboratóriumok létesítése, vizsgáló eszközök beszerzése

b) Kirendeltségi képességvizsgáló munkahelyek létesítése

2. A komplex szakértői és rehabilitációs rendszer regionális és kirendeltségi hálózatában az információs rendszer infrastruktúrájának kialakítása és ingatlan infrastruktúrájának fejlesztése.

a) Helyi informatikai végpontok kialakítása (hardver, szoftver licensz komponensek);

b) Helyi informatikai hálózatok kialakítása;

3. Infrastruktúra fejlesztés (beruházás):

a) Az új típusú vizsgáló eszközök beszereléséhez szükséges épületi átalakítási vagy szerkezeti megerősítési munkálatok

b) Megfelelő színvonalú betegváró, öltöző, mosdó és vizsgáló helyiségek kialakítása, beleértve a szükséges (iroda)bútorok beszerzését is

c) Teljes körű, komplex akadálymentesítés

(Békés Megyei Kormányhivatal)