A Békés Megyei Kormányhivatal élelmiszerbiztonsági felügyelői szúrópróbaszerűen folyamatosan ellenőrzik az élelmiszereket az Orosházi járás területén.

Az előzetes értesítés nélkül tartott helyszíni hatósági ellenőrzéseken a kiválasztott élelmiszereknél vizsgálják a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési határidő lejárta utáni esetleges forgalomba hozatalt, a magyar nyelvű élelmiszer-jelölés meglétét vagy annak hiányát, a termék beszerzését igazoló dokumentumot, és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő regisztrációt az úgynevezett: FELIR azonosító meglétét is.

Az eddigi ellenőrzések súlyos szabálytalanságot, például minőségmegőrzési idő lejárta utáni forgalomba hozatalt nem tártak fel, és rendben volt az élelmiszerek magyar nyelvű jelölése is. Több esetben előfordult viszont, hogy a vállalkozók a vizsgált élelmiszer származását, eredetét, beszerzését hitelt érdemlően igazoló dokumentumot a helyszínen nem tudták bemutatni. A hiány pótlására vonatkozó felszólításnak minden esetben maradéktalanul eleget tettek.

Az ellenőrök a FELIR azonosító igénylésének módjáról, a nyilvántartásba vételi kötelezettségről is tájékoztatták a vállalkozókat.

(Békés Megyei Kormányhivatal)