2012. április 2-án a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Blaskovits Péter, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjével szakmai napot szervezett. A szakmai nap egyik feladata az volt, hogy a szociális területen egységes szemléletrendszer, egységes jogalkalmazás valósuljon meg.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által szervezett szakmai napot dr. Szarka Anikó hivatalvezető nyitotta meg. A szakmai nap egyik feladatául azt tűzte ki, hogy a szociális területen egységes szemléletrendszer, egységes jogalkalmazás valósuljon meg. A cél az, hogy a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereljék, a közjót szolgálják, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket mérsékeljék, következésképp - elsősorban az elhivatottság és a szaktudás bázisára alapozva - javítsák a közszolgáltatások színvonalát. A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a rendezvénnyel segíteni kívánja a magas színvonalú hatósági feladatellátás megvalósítását.

A konferencia előbb részletesen foglalkozott a szociális és gyámügyi területet érintő jogszabályváltozásokkal, majd a résztvevők megvitatták a jogorvoslati eljárások tapasztalatait, jogeseteket beszéltek meg és a gyakorlatukban felmerülő ügyekről konzultáltak.

Hasonló szakmai napokon vehettek részt a gyámhivatali feladatot ellátó városi gyámhivatali ügyintézők, valamint a jegyzői gyámhatósági feladatot ellátó ügyintézők is.(Békés Megyei Kormányhivatal)