A Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Építész Kamara szervezésében 2017. április 20-án a Kormányhivatal Nagytermében a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága szakmai továbbképzést tartott a települések vezetői, települési főépítészei és a Békés Megyei Építész Kamara tagjai részére - a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban.

A rendezvényt megnyitotta dr. Csarnai Judit a Békés Megyei Kormányhivatal Igazgatója, aki beszédében kiemelte, hogy az állam a Bürokráciacsökkentéssel, és a Családi Otthonteremtési Programmal kiemelten ösztönözni kívánja a munkahelyteremtést, a beruházásokat, és a családokat új otthonaik megépítésben, egyúttal gondoskodni kíván a magyar települések jellegzetes és értékes építészeti, arculati értékeinek megóvásáról. A törvény ennek érdekében lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy helyi jogszabályban határozza meg mindazon követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében támasztani kíván. Ezzel öt önálló – sokszor nehezen alkalmazható – önkormányzati rendelet és a helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezései kerülhetnek egy településképi rendeletbe.
Köszöntőt mondott továbbá Kmetykó János a Békés Megyei Építész Kamara elnöke, aki felhívta jelenlévők figyelmét a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet jelentőségére. A települések kezébe az épített környezet esztétikájának egy fontos eszköze került. Kérte a települések vezetőit, hogy a települést jól ismerő, lelkiismeretes embereket bízzanak meg a településképi arculati kézikönyv készítésére, mely a helyi örökség védelmének hosszú távú záloga lehet.
A megnyitót követően Sóti Bernadett a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának szakértő kollégája tartott előadást a településképi arculati kézikönyvek készítése a településkép védelméről szóló törvény végrehajtása során címmel.
Az előadásában kitért a településképi arculati kézikönyv készítésének lépéseire az összeállítandó fejezetek részletes ismertetésével, a partnerségi rendelet készítésének szabályaira, illetve a készítendő dokumentumok államigazgatási szervekkel és a Magyar Építész Kamarával történő egyeztetésére.

Az előadást követően lehetőség nyílt konzultációs beszélgetésre is.

Az előadás anyaga, a településképi arculati kézikönyv készítésével kapcsolatos szakmai anyagok, minták, továbbá a témával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság honlapján elérhetőek az alábbi címen:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag

A digitális egyeztető felület elérhetősége: http://tak.lechnerkozpont.hu/

(Békés Megyei Kormányhivatal)