Augusztus 1-jétől Dél-Békésben immáron hat településen: Orosházán, Mezőkovácsházán, Tótkomlóson, Gádoroson, Nagybánhegyesen, illetve Pusztaottlakán juthatnak napi egyszeri meleg ételhez a szociálisan rászorulók a Magyar Pünkösdi Egyház Humán Szolgáltató Központja által fenntartott Dél-Békési Étkeztetési Centrum helyi egységeiben. Kedden ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Simonka György országgyűlési képviselő elnökletével működő Dél-Békés Jövőjéért Szövetség kezdeményezésére és hathatós bábáskodásával létrejött szociális szolgáltató centrum.

Alapvetően a nehéz helyzetbe került embertársainknak biztosít lehetőséget a népkonyha szolgáltatással a Dél-Békési Étkeztetési Centrum. A szociális szolgáltató – az eddigi egyeztetések és a felmerülő igények alapján – további dél-békési településeken: Battonyán, Békéssámsonon, Csanádapácán, Dombegyházon, Dombiratoson, Kisdombegyházon, Kevermesen, Kunágotán és Nagykamráson nyújtana segítő jobbot a szociálisan rászorulóknak.

A Magyar Pünkösdi Egyház Humán Szolgáltató Központja a főváros több kerületében működtet népkonyhai szolgáltatást.

- A napi egyszeri melegétel sokunknak természetes, sokaknak viszont nem az. Mi itt az orosházi önkormányzatnál, minden lehetséges módon segítünk a szociálisan rászoruló lakosokon. Ezért is nagyon örülök, hogy köszönhetően a Magyar Pünkösdi Egyház Humán Szolgáltató Központjának tovább bővül a paletta. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra. Amíg csak egyetlen rászoruló is akad Dél-Békésben, segítenünk kell – hangsúlyozta köszöntő beszédében a Dél-Békési Étkeztetési Centrum orosházi egységének otthont adó Bocskai utca 1. alatti épület előtt Dávid Zoltán Orosháza polgármestere.

Méltatta a Calendula Szövetség, Simonka György országgyűlési képviselő, valamint az érintett polgármesterek erőfeszítéseit, elhivatottságát, áldozatvállalását és a közösségi összefogást beszédében dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója.

Bodorló Borbála a Közösségi Misszió vezetője először is a jó Istennek adott hálát a segítségért, hogy megvalósulhatott a szolgáltatás, de a partnerek közreműködéséről, hozzáállásáról is elismerően beszélt.

A rendezvényt követően újságírói kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogy az ételek előállítására egy orosházi konyhával kötött szerződést az egyház, a népkonyhai szolgáltatást állami szerepvállalással finanszírozzák. A településeken működő ételosztó helyek, helyi egységek tálalókonyhai engedéllyel bíró helyiségek.

Simonka György, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség elnöke elmondta, kifejezetten örül annak, hogy nem önkormányzat, önkormányzati társulás vagy civil szervezet működteti a Dél-Békési Étkeztetési Centrumot, hanem egy egyház karitatív szolgálata.

Az országgyűlési képviselő személyes hangvételű köszöntőjében arra is kitért, hogy az étkeztetési centrum életre hívását megelőzően felmérték a lakosság igényét. Elmondta: 5 ezer dél-békési megkérdezett mintegy 80 százaléka értett egyet a kezdeményezés megvalósításával, látta annak szükségességét.

A Magyar Pünkösdi Egyház Humán Szolgáltató Központja az augusztus 1-jén Dél-Békésben nyíló ételosztó helyek munkanapokra irányadó nyitvatartási rendjét településenként határozta meg, ezek a következők:

  • Orosháza (Bocskai u. 1.) 9.00 – 16.00 óra között
  • Mezőkovácsháza (Alkotmány u. 48.) 10.30 – 14.00 óra között
  • Tótkomlós (Táncsics u. 10.) 10.00 – 14.00 óra között
  • Gádoros (Kossuth u. 48.) 9.30 – 13.00 óra között
  • Nagybánhegyes (Kossuth u. 30.) 11.00 – 14.00 óra között
  • Pusztaottlaka (Tavasz u. 28.) 11.30 – 14.00 óra között

(Békés Megyei Kormányhivatal)