A Gyulai Városháza dísztermében ünnepelték a gyulai felsőoktatás fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi alkalomból Gyula Város Önkormányzata közösen rendezte meg a Gál Ferenc Főiskolával a Gyulai Felsőoktatás Napja című konferenciát. Az eseményen a résztvevők tematikus előadásokat hallgathattak meg különböző, a magyar oktatást és kutatást érintő témakörökben.

25-ik évfordulóját ünnepelte a gyulai felsőoktatás, amely alkalomból a város vezetése karöltve a Gál Ferenc Főiskolával egynapos, plenáris ülésekkel egybekötött konferenciát tartott a Városháza dísztermében. Elsőként dr. Görgényi Ernő, Gyula Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megnyitójában köszönetét fejezte ki a Gál Ferenc Főiskola vezetőségének a Gyulai Felsőoktatás Napja megünneplésére irányuló javaslatáért, amelyet a képviselőtestület jóváhagyott, a város jeles ünnepei közé emelve ezzel a felsőoktatás ügyét. A polgármester kiemelte, a Szeged-Csanádi Egyházmegye azzal, hogy átvette a gyulai főiskola képzését, egyben meg is mentette azt. Hozzátette, reméli, hogy: „a Gál Ferenc Főiskola fenntartói szerepvállalásának köszönhetően hosszú évtizedekre biztossá válik a gyulai felsőoktatás helyzete, és az intézmény falai közül jól képzett, művelt, sikeres szakemberek kerülnek majd ki”.

A Gál Ferenc Főiskola részéről dr. Kozma Gábor, a főiskola rektora köszöntötte a jelenlévőket. A rektor a hit, a remény és az ezekből fakadó szolgálat ünnepének nevezte azt az egy évvel korábbi eseményt, amikor, a Gál Ferenc Főiskola átvette és karrá szervezte a város egyetlen felsőoktatási intézményét, az egészségtudományi intézetet. Elmondta, az intézmény átvétele a város lakosságának javát szolgálja, és a főiskola vezetősége a társadalmat szolgáló újabb lehetőségként hozta meg a döntését. A 25 éves jubileum megünneplése kapcsán hozzátette: „Történelmet írunk, Gyula Város történelmét, a régió, a magyar oktatás történetét, amiben sajátos módon a nagykorúvá vált gyulai felsőoktatás lett alma matere az első magyarországi egyházi egészségügyi képzésnek”.

„Gyula, felsőoktatás, egyház. A három szó, fogalom, nagyon harmonikus szinergiát képvisel és tükröz” – ezekkel a szavakkal kezdte köszöntőjét dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi Egyházmegye megyés püspöke. A felsőoktatás kapcsán kifejtette, ezen a területen is igaz, hogy nem a bajt kell importálni, hanem a segítséget kell exportálni. Elmondta, Gyulán a polgárok és a városvezetők, a helyi közösségek sokat tesznek hagyományaik, értékeik megőrzése érdekében, amely önmagában is szükségszerűvé teszi, hogy jelen legyen a felsőoktatás a városban.

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott elmondta, hogy: „a városvezetés, a főiskola tanárai, alkalmazottai, egykori alapítói és a város lakosai egyaránt büszkék lehetnek az elmúlt negyed évszázad alatt bejárt útra”. Hozzátette, ugyanakkor a főiskola gyulai intézményében zajló oktatói tevékenység és szellemi munka hasznára válik a megye teljes lakosságának. A kormánymegbízott hangsúlyozta, a jövő a kormányzat, az önkormányzatok, az egyház és a felsőoktatás értékteremtő, hagyományőrző és népességmegtartó szövetségén alapuló együttműködésben keresendő.

A rendezvény nyitó előadásában dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára elmondta, azokban a városokban, ahol az oktatás a bölcsődétől kezdődően egészen a felsőoktatásig terjedően jelen van, élénkebb társadalmi és közösségi élet zajlik, ami növeli az adott település versenyképességét és népességmegtartó képességét is. A felsőoktatás fontossága kapcsán hangsúlyozta, azokban a városokban, ahol nincs értelmiség, és nem gondoskodnak az utánpótlásról, ott a település fejlődése – akár az esetlegesen beérkező befektetők mellett is – megreked. A jelenleg külföldön tanulmányaikat folytató magyar diákok vonatkozásában elmondta, várható egy olyan ösztöndíjrendszer bevezetése, amelynek célja, hogy hazatérésre ösztönözze a magyar hallgatókat diplomájuk megszerzését követően. A népességmegtartás szándéka mellett erre azért is szükség van, hogy a kint megszerzett tudást és tapasztalatokat a hazatérők Magyarországon tudják kamatoztatni.

A plenáris előadások során elsőként dr. Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja, osztályelnök tartotta meg előadását „Lehet-e kokainnal gyógyszerkutatást tanulni?” címmel. Őt követte Végvári Zsófia művészettörténész „Munkácsy festmények sötétedésének problémája” című előadásával. Majd a „Nobel-díjak és a gyulai orvoslás” című témában dr. Varga István, dr. Dudás Mihály, dr. Fazekas Özséb, dr. Bakos Magdolna, dr. Márk László és dr. Fodor Lajos tartottak előadást.

A konferenciát dr. Kovács József országgyűlési képviselő zárta. A képviselő megnyugtatónak nevezte, hogy a gyulai felsőoktatás kilenc megelőző állomás után az Oktatási Államtitkárság és az EMMI döntésének megfelelően átkerült a Gál Ferenc Főiskola fenntartásába. Ennek kapcsán köszönetet mondott Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének, dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárnak, dr. Kiss-Rigó László megyés püspök úrnak, valamint dr. Kozma Gábor rektornak úrnak.

(Békés Megyei Kormányhivatal)