A Békés Megyei Kormányhivatal „Work-based Learning in CVET" – Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben című Erasmus+ projektjének multiplikációs rendezvényére került sor Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban.

„Olyan tudásra van szükség, amely a gyakorlatban alkalmazható, amely értéket jelent a társadalom életében és kiteljesedést az egyén vonatkozásában” – emelte ki megnyitóbeszédében dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. Elmondta, hogy a kormányhivatal célja egy a gyakorlatban is alkalmazható, hatékony képzési módszertan kidolgozása volt, amelynek megvalósításának sikerét a zárókonferencia is mutatja.

A rendezvényen Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Államtitkárság képviselője tartott előadást, Szak- és felnőttképzés jövőképe Magyarországon címmel. Ezt követően a résztvevők a külföldi és hazai partnerek előadásait hallgatták meg.

A projekt során az egységes szempontrendszer szerint elkészített finn, olasz és német módszertan figyelembevételével került kialakításra a felnőttek szakképzésében alkalmazott munkaalapú képzés folyamatait és jó gyakorlatait tartalmazó komplex módszertani kézikönyv. A módszertan az elfogadását megelőzően a gyakorlatban is tesztelésre került munkaviszonyban álló, képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőtt munkavállalók és az iskolai rendszerű képzésben tanulók részvételével. A tesztképzés megvalósítása dokumentálásának támogatására a projekt keretében sor került a www.wbl.hu címen elérhető web-es és mobil alkalmazás kifejlesztésére is.

A kipróbálás tapasztalatai igazolták, hogy a módszertani kézikönyvben meghatározott valamennyi folyamatelem hasznos a magasabb minőségű szakképzés szempontjából. A munkaalapú tanulás előkészítése, folyamatos dokumentálása, nyomonkövetése és a rendszeres értékelések nagy odafigyelést és sok munkát kívánnak meg, a befektetett munka azonban megtérül, az új szemlélettel végzett szakképzés a munkaadói igényeknek jobban megfelelő szakembereket biztosít.

A nemzetközi kutatások is azt igazolják, hogy a munkaalapú képzés hatékony működése jelentősen hozzájárul a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásához, a foglalkoztatottság növeléséhez.

A projekt fő eredményeként olyan új, komplex módszertan került kidolgozásra, amelynek bevezetésével, alkalmazásával megkönnyíthető a tanulás és a munka közötti átmenet, a képzést befejezők könnyebben el tudnak helyezkedni azáltal, hogy szakmai tudásuk és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciáik jobban megfelelnek a munkaadók igényeinek. A projekt keretében kidolgozott, elsőként Magyarországon, Békés megyében kipróbált módszertant egész Európában tudják majd alkalmazni azok a szakképzést folytató szervezetek, és munkáltatók, akik be szeretnék vezetni a munkaalapú tanulást, illetve azok is, akik fejleszteni szeretnék a munkaalapú tanulási rendszerüket.

A Módszertani Kézikönyv tartalmazza a felnőttek szakképzésének és szakmai továbbképzésének folyamatait, a kapcsolódó iratmintákat és a munkaalapú képzésben alkalmazott - minőségbiztosítási szempontból fontos – tevékenységeket.

(Békés Megyei Kormányhivatal)