A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018-ban ismét meghirdette a „Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci programot, amely – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását. Békés megye a program keretében 230 millió forintot nyert, így legkevesebb 2 ezer diák juthat munkához a nyáron.

A program a munka révén szerzett tapasztalatokon, sikerélményeken túl lehetőséget teremt a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A központi munkaerőpiaci program segítségével 2013-ban 16 ezer diák, 2014-ben 24,5 ezer diák, 2015-ben 27,4 ezer diák, 2016-ban 26,2 ezer diák, 2017-ben pedig 27,1 ezer diák nyári foglalkoztatása valósult meg országosan. A „Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci program forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi központi kerete terhére.

A program összköltsége országosan 3 milliárd forint.

A központi munkaerőpiaci programban azok a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek, és akiket közvetítés kérőként nyilvántartásba vettek a lakó vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.  Nyilvántartásba vételre személyes okmányaikkal, valamint érvényes diákigazolványukkal, annak bevonása esetén pedig iskolalátogatási igazolással jelentkezhetnek a diákok a munkaviszony kezdete előtt. A járási hivatal foglalkoztatási osztályainak elérhetősége a www.bekesijarasok.hu weboldalon érhető el.

A 2018. június 18-án induló programban a foglalkoztatást biztosító – és így támogatható – munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén működő vállalkozás lehet.

Önkormányzati diákmunka: a programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet. A munkaadók számára a célcsoportba tartozó diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a téríthető meg.

A program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra (2018. június 18. – 2018. augusztus 31.), maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében személyenként 135.375 forint, míg szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 103.500 forint vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Diákmunka a mezőgazdaság és a vendéglátás területén: az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget biztosít a program a diákok támogatott foglalkoztatására. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó diákok munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható.

A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százaléka téríthető meg 2,5 hónap időtartamra (2018. június 18. – 2018. augusztus 31.). A bérköltség, illetve járulékokból hiányzó összeget a foglalkoztatónak kell viselnie. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében személyenként 135.375 forint, míg szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 103.500 forint vehető figyelembe. Ezen összegen felül még a szociális hozzájárulási adó arányos részét térítik meg a munkáltatónak.

A támogatás igénylésének első lépéseként a foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtania.  A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztályaira a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényekre közvetített, közvetítés kérőként már nyilvántartásba vett diákok foglalkoztatásához nyújtható vissza nem térítendő formában, a kiválasztás során kiemelt figyelmet fordítva az esélyegyenlőség helyi szintű érvényesítésére.

A 2018. évi központi program megvalósításához Békés megye 230 millió forint forrásban részesült, amely felhasználásával minimálisan 2 ezer diák nyári foglalkoztatását szükséges elősegíteni.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán kérhető.

(Békés Megyei Kormányhivatal)