A gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnelkövetési helyzetét és bűnmegelőzési tevékenységét értékelő éves szakmai tanácskozást rendezett a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a gyermek és ifjúságvédelmi szakemberek részére a rendőrség, illetve az áldozatvédelem területén tevékenykedő közhasznú civil szervezet bevonásával. A tanácskozáson részt vevő szakemberek abban maradéktalanul egyetértettek: középpontban a gyermek áll, a kulcsszó a szeretet.

A fenti gondolatokat dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója fogalmazta meg köszöntő beszédében, aki azt is nyomatékosította: a Békés Megyei Kormányhivatal elkötelezett a gyermekvédelem ügyében, és a kormányhivatal, illetve a járási hivatalok a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermeki jogok érvényesülését.

- 2018-ban nem fordulhat elő az, hogy gyermeket veszélyeztető körülmény ne jusson a jelzőrendszerben érintettek tudomására. A gyermekjogok érvényesülése ahhoz járul hozzá, hogy a gyermekből testileg, lelkileg egészséges, jogkövető és öntudatosan jogérvényesítő felnőtt legyen, aki saját képességeit a lehető legmagasabb szintre fejlesztheti – hangsúlyozta dr. Krizsán Anett.

Elgondolkodtató demográfiai, statisztikai adatokra hívta fel a figyelmet dr. Zolnai Richárd, a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály vezető-helyettese, aki A gyermek és fiatalkorú bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása 2017 évben Békés megyében címmel tartott előadást.

Szavaiból kiviláglott, hogy 2015. január 1-jén Békés megyében 351 ezer 148 lakost tartott nyilván a Központi Statisztikai Hivatal. Ez a szám két esztendővel később 342 ezer 438 volt, tehát két esztendő alatt egy közepes nagyságú település lakosságával, 8 ezer 710 lélekkel fogyott a népesség megyénkben. Ugyanez az adat, ugyanezen időszakban a 18 életévüket be nem töltött lakosok vonatkozásában 57 ezer 847-ről 54 ezer 943-ra módosult, tehát 2 ezer 904 fiatalkorúval csökkent a megye lakossága.

A főosztályvezető-helyettes előadásában részletezte a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági és Igazságügyi Osztályának 2017. évben a bűnelkövetők körében végzett fiatalkorúak pártfogó felügyeletét és a megelőző pártfogást érintő tapasztalatait.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében megjelent Szlovák Zsolt rendőr őrnagy A gyermek- és ifjúságvédelem a rendőrség szemszögéből témában tartott előadást.

Kotroczóné Antal Terézia, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály megyei vezető védőnője a területi védőnői ellátás tavalyi adatairól számolt be. Kiemelte, hogy bár jellemzően a lakosságcsökkenésből adódóan évről évre csökken a gondozott családok száma megyénkben, ugyanakkor a családok körében felmerülő, hatósági intézkedést kiváltó problémák növekszenek, amelyek sajnálatosan alapját képezik a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének is.

Zsankó László, a Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület elnöke az általa képviselt civil szervezet áldozatsegítő munkájáról adott számot. Az elnök beszélt a gyermek- és fiatalkorú bűnözést érintően a gyermek- és fiatalkorúak szenvedélybetegségeiről, de azt is elmondta, hogy igény esetén, bűnmegelőzési célzattal rendhagyó osztályfőnöki órákat is tartanak.

(Békés Megyei Kormányhivatal)