Elindult az „Aktívan a tudásért” EFOP 3.7.1 kiemelt projekt

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Aktívan a tudásért EFOP 3.7.1-17-2017-00001 számú, kiemelt projektjének célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása képzések és munkakipróbálások révén az ország kevésbé fejlett régióiban.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. április 1 - 2021. március 31. között. A projektben tervezett tevékenységek célja többek között a célcsoport hozzásegítése az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, illetve a munkába álláshoz vagy szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése.

A programba bevonni kívánt 25 000 fő kompetenciamérő kérdőívek alapján kap segítséget a számára leginkább megfelelő képzések megtalálásához (alapkompetencia-fejlesztő képzés, általános iskolai felzárkóztató képzés, szakmai alapozó képzés).

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság országos szinten 12 000 fő képzését tervezi a projekt megvalósítása alatt. A képzésekenrészt vevő személyek a tanulás támogatása érdekében és annak idejére megélhetési támogatásban részesülnek. A fejlesztés eredményeként legalább 10 000 fő fogja sikeresen, tanúsítvánnyal igazoltan befejezni a képzéseket. Békés megyében a projektbe bevont személyek tervezett létszáma 1500 fő.

A képzést sikeresen befejezőknek lehetősége nyílhat a Békés Megyei Kormányhivatal által felajánlott és támogatott, a munkaerőpiacon keresett szakmai végzettséget biztosító munkaerő-piaci képzésben való részvételre is.

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését INGYENES képzéseinkre!

További információ:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége

Telefonszám: 06 (66) 441-536

E-mail cím:[[[PWeZNfgHVbSi3MlZYmVrZXNAc3pneWYuZ292Lmh1]]]

bekes.szgyf.gov.hu

EFOP-3.7.1-17-2017-00001 „Aktívan a tudásért!”
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
H-1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
E-mail: [[[ptfQun3Z1maW5mb0Bzemd5Zi5nb3YuaHU=]]]
E-00001/2013

(Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége)