A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézete 2017. október 5-én tartotta meg a „Magyar vidék- Perspektívák, megoldások a XXI. században” című I. Vidékfejlesztési Tudományos Konferenciáját, melynek szervezésében a Békés Megyei Kormányhivatal is részt vett.

A rendezvény célja, hogy a magyar vidék folyamatai, problémái és fejlesztési lehetőségei iránt érzékeny és elkötelezett szakemberek egy tudományos fórum keretében vitassák meg vidékfejlesztés kereteit, főbb perspektíváit és megoldási javaslatait.

A rendezvényt Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora nyitotta meg, ezt követően Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Az államtitkár köszöntőjében kihangsúlyozta a konferencia aktualitását és jelentőségét majd ismertette; ahhoz, hogy a vidék a nemzet motorjává váljon, elengedhetetlen cél, hogy a magyar tájak, falvak versenyképesek legyenek. „Nincs vidékfejlesztés agrárium nélkül”- emelte ki.

Dankó Béla országgyűlési képviselő beszédében kitért Békés megye agráriumának bemutatására, valamint az éghajlatváltozás miatt a Földön kialakuló elsivatagosodásra, termőtalaj veszteségekre. Továbbá szemléltette, hogy a föld népességének rohamos gyarapodása milyen hatást gyakorolhat a jövőben.

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott köszöntőjében elmondta, hogy sajnálatos módon a vidéki településeken jelentős az elvándorlás, mely annak tudható be, hogy a fiatalabb korosztály nem ismeri fel a lehetőséget a helyi adottságokban. „ Egy jól szervezett vidékfejlesztési stratégiában tisztázni szükséges az értéktárak szerepét, és egy olyan támogatási módszert kell létrehozni, melyben hatékonyan valósul meg a helyi akciócsoportok, a kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok és a pályázati hatóság, illetve a közbenső szervezeteinek hálózatos együttműködése” – hangsúlyozta a kormánymegbízott. Továbbá kifejtette, a közös cél, hogy az Európai Unió adta költségvetéshez és irányelvhez oly módon igazítsuk a vidékfejlesztési stratégiát, hogy minél több innovatív, fenntartható és munkahelyteremtő beruházáshoz jussanak el a rendelkezésre álló források.

A konferencián a résztvevők a plenáris előadásokat követően több szekcióban, előadásokon vehettek részt, mint például Vidéki turizmus, Kis és közepes városok szerepe a vidékgazdaságban, Város-vidék kapcsolatok. A plenáris előadók között Kiss Miklós Zsolt a Miniszterelnökség agrár-és vidékfejlesztésért felelős államtitkára plenáris előadásában a "Gazdaságfejlesztés vagy társadalompolitika?" kérdéskört járta körbe. Ifj. Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős országos alelnök előadásában a Kamara szerepét hangsúlyozta az öntözésfejlesztési stratégia végrehajtásában. A „Közvetlen támogatások a vidékfejlesztés szolgálatában” címmel vezetett szekciót Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója, a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársainak közreműködésével. Egy másik önálló szekcióban bemutatkoztak, és előadást tartottak a Békés megyei LEADER egyesületek elnökei, valamint munkaszervezet vezetői. Utóbbi hozzájárult ahhoz, hogy a megyei településeket felölelő helyi vidékfejlesztési szervezetek közös tapasztalatcserén vegyenek részt, így segítve a megyei vidék hosszú távú felemelkedését.

Az első alkalommal megrendezett konferencia kiváló alkalom volt a tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtésére és a vidékfejlesztést érintő programok bemutatására.

(Békés Megyei Kormányhivatal)