Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jén történő hatálybalépésével összefüggésben kezdődött meg a Békés Megyei Kormányhivatal belső képzése az állami tisztviselők részvételével 2017. október 10-én.

A képzés megnyitóján a szervezetet vezető kormánymegbízott, Dr. Takács Árpád hangsúlyozta a jogszerű, szakszerű, gyors és költséghatékony közigazgatás fontosságát, mely a kor elvárásainak megfelelően jól felkészült, képzett, az ügyfelet magas színvonalon kiszolgáló állami tisztviselőket kíván.

A Békés Megyei Kormányhivatal kiemelten fontosnak tartja valamennyi, az illetékességi területén működő szervezeti egységben dolgozó ügyintéző folyamatos képzését, illetve a jogszabályváltozásokra megfelelő időben történő felkészítését.

Ennek jegyében kerül sor valamennyi állami tisztviselő oktatására annak érdekében, hogy a 2018. január 1-jén hatályba lépő, a közigazgatási hatósági eljárás egyszerűsítését és gyorsítását célzó új eljárási törvényt a tisztviselők megismerjék és elsajátítsák.

A kormánymegbízott megnyitójában kiemelte, hogy az új eljárási törvény szerkezeti felépítésében, tartalmában és céljaiban is alkalmazkodik ahhoz a paradigmaváltáshoz, mely a közigazgatást az elmúlt időszakban jellemezte, és amely alkalmas eszköze a hatékony ügyfélkiszolgálás kívánalmainak.

Az uniós jog elvárásainak is megfelelő eljárásjogi kódex, az abban rögzített új jogintézmények biztosítják az eredményes közigazgatást, a tekintélyelvű felfogást felváltja egy, az egyént, az ügyfelet középpontba helyező, bizalmon és együttműködésen alapuló jogszabály.

A Békés Megyei Kormányhivatal az állami tisztviselők oktatásán kívül gondoskodik több száz önkormányzati, Magyar Államkincstári tisztviselő, illetve a kamarák képzéséről is annak érdekében, hogy a megyében hatósági feladatot végző valamennyi szervezet az év elején bevezetésre kerülő új, az eljárások alapjául szolgáló jogszabályt megismerhesse.

(Békés Megyei Kormányhivatal)