A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye egyházközségei a 2012-2018-as választási ciklusra Lázár Zsolt Szarvas-Ótemplomi lelkészt esperesnek, Madarász Géza orosházi presbitert egyházmegyei felügyelőnek választották. A 2012. június 23-i esperesi beiktatáson részt vett Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott, aki beszéddel köszöntötte az új esperest és a megjelenteket.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, kormánymegbízott részvételével megtisztelte Lázár Zsolt Szarvas-Ótemplomi hivatali beiktatási ünnepségét, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy Lázár Zsoltot a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye egyházközségei a 2012-2018-as választási ciklusra esperesnek választották. A kormánymegbízott elöljáróban azt hangsúlyozta, hogy ma evangélikusnak lenni a világ protestáns felekezetei között azt jelenti, hogy a reformátorok hagyományát követve a felekezet tagjai veszik a Szentírást és igyekeznek ezt a mindennapi életben tudásukkal és tetteikkel is megjeleníteni. A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye egyházközségei 68 év után ismét szarvasi lelkészt választottak esperesnek Lázár Zsolt, Szarvas- Ótemplomi lelkész személyében.  Ezért Szarvason evangélikusnak lenni ma ünnep. A mindennapok folyama pedig az ősök iránti elköteleződés következetes vállalását foglalja magában. Erdős Norbert végezetül Isten áldását kérte és jókívánságait tolmácsolta ahhoz, hogy az egyházmegye új vezetői átéljék a rájuk bízottak megbecsülését, bizalmát és az Istentől jövő bölcsességet, áldást.


(Békés Megyei Kormányhivatal)