Együttműködési Megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK). A 2011-ben kötött hasonló együttműködés megújításáról és bővítetéséről szóló okmányt május 17-én írta alá a kormányhivatal főigazgatója, dr. Takács Árpád és az iparkamara elnöke, dr. Orosz Tivadar, az iparkamara küldöttgyűlésén, a Kormányhivatal épületében.

Az eseményen Dr. Takács Árpád főigazgató az együttműködési megállapodás lényegeként a cselekvőképesség kialakítását emelte ki. Hangsúlyozta, hogy Békés megye számára rendkívül fontos, hogy jól működjön a gazdaság, bővüljön az infrastruktúra, rendelkezésre álljanak az erőforrások, növekedjen a foglalkoztatottság. Ehhez tud hozzájárulni a Kormányhivatal a maga eszközeivel: jogszerűséggel, szakszerűséggel, következetességgel és kiszámíthatósággal – mondta. Dr. Orosz Tivadar, az Iparkamara elnöke beszédében nyomatékosította, hogy a megállapodás stratégiai jelentőségű, és konkrét keretét határozza meg a további együttműködésnek.

Az együttműködési megállapodás annak szándékát fejezi ki, hogy a két szervezet közösen járuljon hozzá Békés megye gazdasági szereplőinek megerősödéséhez, valamint a megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások stabil működésének és további fejlődésének elősegítéséhez. A felek célul fogalmazzák meg benne, hogy az egymás közötti, és ezáltal a vállalkozásokkal történő információáramlást segítik. Mindezt teszik a foglalkoztatottak számának növelése, valamint a már meglévő munkahelyek megtartásának elősegítéséért.

Az együttműködés kiterjed a helyi és megyei foglalkoztatásra, az építőipari kivitelezői tevékenységre, az építésfelügyeleti ellenőrzésekre, a munkaadók minél szélesebb körű tájékoztatására. Munkaügyi és munkavédelmi témában a kormányhivatal egyebek mellett kihelyezett tanácsadást (ügyfélfogadást) végez a kamara székhelyépületében. A fogyasztói jogok minél hatékonyabb érvényesítése érdekében együttesen tesznek azért, hogy a Békéltető Testület ismertsége növekedjen. A Kormányhivatal, képviselők révén, részt vesz a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottságának, valamint a Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájában. A Kormányhivatal és az Iparkamara, illetve annak tagjai együttműködnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektekben is, a megyei és helyi szintű foglalkoztatási partnerségek kialakítása és a térség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében.

(Békés Megyei Kormányhivatal)