Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott részt vett a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás soron következő ülésén. Az eseményen jelen volt Szarvas Péter, Békéscsaba Város polgármestere, Ránkli Ferenc, Telekgerendás polgármestere, Szeverényi Attiláné, Csabaszabadi polgármestere, Völgyi Sándor László, Kétsoprony polgármestere, valamint Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere.

A napirendi pontok előtt dr. Takács Árpád köszöntötte a megjelenteket, valamint tájékoztatót tartott a Kormányhivatal eddig elért céljairól, ill. jövőbeni célkitűzéseiről. Átfogó ismertetőjében a kormánymegbízott elsőként az idén megtörtént szervezeti átalakításokról szólt, kiemelve a korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés megyei kirendeltségének Kormányhivatalba történt integrálását. Az egykori MVH 2017. január 1-jével változatlan helyszínen működik a Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályaként. A kormányablakok bővülő szerepe kapcsán a kormánymegbízott elmondta, a közelmúltban nyitották meg Békés megye 14. Kormányablakát Füzesgyarmaton.

A szervezeti és működési változások ismertetését követően a kormánymegbízott hangsúlyozta, a nyitott hatóság elve mentén a hatékony működéshez a kormányhivatal számára nagyon fontos, hogy szoros együttműködést, partnerségi viszonyt építsen ki a szakmai szervezetek és a felsőoktatási intézmények mellett a települési önkormányzatokkal is. Mint elmondta, jól működő helyi közigazgatás jól működő önkormányzatokat is kíván. A 2018 januárjától hatályba lépő általános közigazgatási rendtartás tekintetében különösen fontos, hogy Békés megyében is egységes jogértelmezés, joggyakorlat érvényesüljön államigazgatási, önkormányzati és köztestületi szinten egyaránt.

Végezetül említést tett a 2017-ben is folytatódott bürokráciacsökkentésről, amelynek köszönhetően mintegy 20 igazgatási és szolgáltatási díjat és illetéket szüntettek meg. Mindezzel jelentősen sikerült csökkenteni az állampolgárok ügyintézési költségeit, hiszen a 65 éven felülieknek nem kell fizetniük az útlevélért, a 18 év alattiaknak a személyi okmányokért, valamint a kisvállalkozással kapcsolatos ügyek egy része és a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése is díjmentesen intézhetők.

Dr. Takács Árpád beszámolóját követően a társulási tagok kifejtették, mind a szakmai továbbképzések, mind a hatósági eljárások kapcsán jó tapasztalatokkal rendelkeznek, és a jövőre vonatkozólag is együttműködésükről biztosították a kormánymegbízottat.

(Békés Megyei Kormányhivatal)