Ünnepélyes keretek között a Beliczey terem nevet vette fel a Békés Megyei Kormányhivatal földszinti nagyterme. A kormányhivatal a nagyszabású rendezvénnyel állított emléket a vármegye két hajdani főispánjának: a tisztségét 1876. július 23. – 1889. április 23. között betöltő bajczai Beliczey Istvánnak és Beliczey Miklósnak, aki 1939. szeptember 13. – 1944. április 26. között szolgált főispánként. Az ünnepélyes teremavatón és szentelésen Beliczey Miklós fiai: István és György, illetve utóbbi felesége Beliczey-Ignácz Anna is részt vett.

Beliczey Miklós a vérzivataros XX. század rendkívül nehéz időszakában vállalta e felelősségteljes hivatalt. Követte atyai nagyapja szellemiségét, számos fejlesztést valósított meg abban a korban, amikor rombolás volt a világban. Művelt, önmagát nem kímélő igazi magyar úr volt, aki tisztelte és szerette a munkát, ha kellett kapát és kaszát ragadott és a lemondását követő évtizedekben alázattal viselte sorsát, az üldöztetést és a megalázást – hangsúlyozta Takács Árpád.

A kormánymegbízott kifejtette: az úr, a magyar úr, Beliczey Miklós világnézetének jelentős eleme volt. Jelentése nála több mint amit a lexikonokban olvashatunk. Illem, udvariasság és rend alapján álló tisztességes jellemű férfi. Számára a legfontosabb az állapotbeli kötelességek teljesítése volt, amelyre oly nagy szükségünk van ma is. Vagyis kötelezettségvállalás a közösség érdekében. Erre van szükség ma is, ezért törekszünk egy világos, koncentrált, fegyelmezett és professzionális közigazgatásra – tette hozzá Takács Árpád, majd kifejtette: Beliczey Miklós az ország német megszállásának napján, 1944. március 19-én mondott le tisztségéről. Nem vállalt sorsközösséget sem a fasizmussal, sem azt követően a kommunistákkal. Megmaradt az, ami volt: magyar úr! A kormánymegbízott beszédében utalt Beliczey Miklós nagyapjára Beliczey Istvánra is, aki többek közt meghonosította a megyében a dohánytermesztést, és sokat tett az árvízi védekezés és az öntözés területén is.

Nekünk folytatnunk kell az elődök munkáját. És erre minden lehetőségünk adott. Van tudásunk, szorgalmunk és akaratunk. Ha körülnézünk a megyében, akkor fejlesztések sorát látjuk. Modern városok program, amelynek keretében a Beliczey kúria is megóvásra kerül. Magyra falvak program, TOP-os források. Megújulnak az utak, hidak, a vasút, az oktatási és egészségügyi intézmények egyaránt. Békés megye be tudja bizonyítani, hogy a kormány korábban soha nem látott támogatásával – de saját jogon, saját akaratából és saját teljesítménye alapján érdemes a fejlődésre – húzta alá a kormánymegbízott.

A felújított termet Szigeti Antal békéscsabai római katolikus plébános szentelte fel, aki Szent Pál apostol szavait idézve úgy fogalmazott: „Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” Megyeri-Horváth Gábor Barcsay-díjas békéscsabai művész-tanár alkotását, Beliczey Miklós portréját Takács Árpád kormánymegbízott és Beliczey István, a volt főispán Németországban élő fia leplezte le.

Azok az államférfiak, élükön Horthy Miklós kormányzóval és tisztviselők, akik az ország román megszállásától a német, illetve szovjet megszállásig vezették Magyarországot, igenis csodát tettek. A trianoni békediktátum következtében darabokra szaggatott országba kellett ugyanis lelket lehelni és két gonosz között: a fasizmus és a kommunizmus között kellett egyensúlyozni – hangsúlyozta Bölcsesség, bátorság, becsület című előadásában dr. Varga István ügyvéd.

Dr. Varga István Beliczey Miklós 1941. november 23-án – Széchenyi István születésének 150 évfordulója alkalmából – elmondott beszédének dedikált példányával ajándékozta meg Beliczey Istvánt.

Beliczey Miklós szemrebbenés nélkül lemondott tisztségéről, amikor úgy érezte, hogy morálisan nem tehet mást és vállalta a száműzetést, pedig a haza szeretete és szolgálata a legfontosabb volt számára – mondta előadásában Harangozó Imre. A tanár, néprajzkutató azt is megemlítette, hogy szépapja Jeszenszky Ferdinánd dolgozott anno Beliczey István volt főispán birtokán. Úgy fogalmazott, hogy Beliczey Miklósnak sikerült embernek maradnia, és a terem névadása kapcsán kiemelte: egy olyan törzsökös Békés megyei társadalmi réteg kapott ezáltal teret, amelyről sajnálatos módon máig méltatlanul keveset beszélünk.

Dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója „Közigazgatás háborús körülmények között: Beliczey Miklós főispánsága” elnevezésű előadásában kitért arra, hogy éppen gondolkodásmódja, világnézeti beállítottsága miatt lehetett vonzó Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek és Teleki Pál miniszterelnöknek Beliczey Miklós, így eshetett rá a választás a főispáni tisztségben. Beliczey Miklós a háborús körülmények között is sokat tett a lakosság ellátásának javítása érdekében, valamint a szociális intézkedések terén, de hivatali időszakához kötődik a békésszentandrási duzzasztómű megvalósítása is. A történelem utólag azt is bebizonyította, hogy az a határozott, tiszta, férfias kiállás volt a helyes, amit Beliczey Miklós demonstratívan március 19-ére datált lemondásával képviselt – tette hozzá dr. Erdész Ádám.

A történelmi hitelesség megtestesítője sokszor egy személy. Ma egy olyan főispánra, az édesapámra emlékezünk, aki nem volt hajlandó egy embertelen politikát kiszolgálni, és amikor már nem volt lehetősége ezt mérsékelni, lemondott – mondta pohárköszöntőjében Beliczey István.

(Békés Megyei Kormányhivatal)