Napjainkban a biztonság iránti igény kiemelt jelentőséggel bír. dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott felkérése alapján Békés megyében 2018.02.19-én megalakult egy olyan specialistákból álló munkacsoport, amelynek a feladata, hogy felhívja a nyilvánosság, ezen belül a munkáltatók, a munkavállalók és képviselőik figyelmét a biztonságos munkahelyek kialakításának jelentőségére.

A munkacsoport fontos célkitűzése a munkavállalói jogtudatosság fejlesztése, ezen keresztül a foglalkoztatás kifehérítésének, és a munkahelyek jogbiztonságának elősegítése, valamint a munkavédelemi, munkabiztonsági prevenció előtérbe helyezése.

A munkacsoport aktivitásának a munkabiztonság minden területén meg kell jelennie.
Különös figyelmet kell fordítani a munkáltatói, illetőleg a munkavállalói oldallal való együttműködésre.
A bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányokat okoznak az érintett munkavállalónak és családjaiknak, nem kevésbé a munkáltatóknak, de a nemzetgazdaságot érintő káros hatások is jelentősek. Mindezek miatt nemzeti érdekből is szükséges, hogy a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek száma is jelentősen csökkenjen Békés megyében.

A munkacsoportban kialakítandó együttműködés keretében az eredményközpontú és a közszolgáltatás professzionális, támogató, valamint a társadalom működése területein az egymással gyakran átfedésben lévő feladatok ellátásához szükséges integrált megközelítés gyakorlatát erősítő közös munka alapjait kívánjuk lefektetni.

A munkavédelem, munkaügy, katasztrófavédelem, foglalkoztatás, környezetvédelem, informatika olyan területek, amelyek a munkavállaló, a munkáltató és az állam hármas szereplői csoportjának összefogásával működtethetők a leghatékonyabban. Ezt felismerve az állam a szolgáltatások és ezen belül azok minőségének erősítésére irányuló törekvései keretében kívánja helyi szinten is megyénkben előmozdítani ezt az együtt gondolkodást és együtt cselekvést.

A munkacsoport vezetésével dr. Takács Árpád kormánymegbízott Dobókői Györgyöt, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályának vezetőjét bízta meg.
A munkacsoport tagjai:

  • a Békés Megyei Kormányhivatal munkahelyek biztonságában érintett felkért állami tisztviselői,
  • a MUVAPI Kft. ügyvezetője,
  • a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője,
  • az érintett szakmai kamarák, érdekvédelmi szervezetek és gazdálkodó szervezetek felkért képviselői.

(Békés Megyei Kormányhivatal)