A bűncselekmények vagy a tulajdon elleni szabálysértések következtében az áldozatok rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, mely által a mindennapi megélhetéséhez szükséges kiadásaikat nem tudják fedezni, vagy felmerülhetnek nem várt kiadásaik is. Ezen helyzetek orvoslására jött létre az áldozatsegítés jogintézménye, mely által az áldozat azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet terjeszthet elő bármely áldozatsegítő szolgálatnál.

2017. január 1-től az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatokat a járási hivatalok látják el.
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés következtében áldozattá válik valaki, akkor ezt követően is biztosított legyen számára az alapvető életfeltétel.
Az ügyfelek azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen segítség nem kártérítés; nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a cél. A pénzügyi segély révén a járási hivatal a kialakult krízishelyzet orvoslásához tud egyedi mérlegelés alapján hozzájárulni.
A kérelem benyújtására a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő öt napon belül van lehetősége az ügyfélnek, mely határidő betartottságát az eljáró nyomozó hatóság (rendőrség), ügyészség vagy bíróság által kiállított igazolással lehet bizonyítani a járási hivatal előtt.
Az azonnali pénzügyi segély összegét az áldozatot ért cselekmény következtében kialakult helyzet, valamint az határozza meg, hogy az áldozat milyen hosszú ideig nem tudja önerőből megoldani anyagi problémáit. A segély legmagasabb összege 106. 607.- forint lehet.
Fontos azonban tudni, hogy a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat jogerőre emelkedését követő 3 évig abban az esetben, ha az eljáró hatóság jogerősen megállapította, hogy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény nem bűncselekmény, vagy ha az áldozat a támogatás iránti ügyében valótlan adatot szolgáltatott, az áldozat köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást.
Visszafizetésre okot adó körülmény az is, ha a kár vagy a rendkívüli kiadás más forrásból részben vagy egészben megtérült, továbbá ha az áldozat tulajdon elleni szabálysértés áldozataként nyújtotta be a kérelmét és a szabálysértési ügyben eljáró hatóság jogerősen megállapította, hogy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény nem tulajdon elleni szabálysértés.

(Békés Megyei Kormányhivatal)