A nyár beköszöntével több fiatal vállal munkát, hogy hozzájáruljon tanulmányai költségeihez vagy éppen a nyaralásra, szórakozásra valót megteremtse. A diákok a leggyakrabban egyszerűsített foglalkoztatás (például: alkalmi munka, idénymunka) keretében dolgoznak. A fiatalkorúak foglalkozatását speciális előírások szabályozzák, ezeket gyűjtöttük egy csokorba.

Főszabály szerint munkát a 16. életévüket betöltött személyek vállalhatnak. Ettől eltérően a 15. évet betöltött, nappali tagozatos tanulók is munkaviszonyt létesíthetnek. Ők viszont oktatási időszakban kizárólag kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében, további előírások betartása mellett foglalkoztathatók. Ehhez korábban a gyámhatóság engedélyére volt szükség, idéntől elég a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal bejelenteni foglalkozatásukat a hatóságnak.

Általános érvényű szabály, hogy a fiatalkorú munkavállalók éjszakai munkát (22.00 óra és 6.00 óra között) nem végezhetnek, illetve részükre rendkívüli munkaidő (túlóra) se rendelhető el. A fiatal munkavállaló munkaideje legfeljebb napi 8 óra lehet és a következő munkavégzés megkezdéséig 12 óra pihenőidőt kell biztosítani. Ha a fiatal egyszerre több munkáltatónál is dolgozik, a napi 8 órás korlát szempontjából valamennyi munkaidőt össze kell adni. Négy és fél órát meghaladó munkavégzés esetén legkevesebb 30, hat órát meghaladó munkaidő esetén legalább 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani részére.

Fontos tudni, hogy a 18. életévét még be nem töltött fiatal munkaszerződésének megkötéséhez a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása szükséges, e nélkül a szerződés érvénytelen. A foglalkoztatás – az írásban megkötött munkaszerződéses jogviszony mellett – megvalósulhat alkalmi munka keretei között is. Az alkalmi munkavégzés során nem kötelező, de a munkáltatónak lehetősége van úgynevezett egyszerűsített minta-munkaszerződést kötni a diák munkavállalóval. A munkaviszony létesítését – legkésőbb a munkakezdésig – be kell jelenteni a NAV-nak, ellenkező esetben a foglalkoztatás feketemunkának minősül. Amennyiben a munkáltató el sem kéri a munkavállaló bejelentéséhez szükséges adatokat (a személyazonossági igazolványt, adóazonosító jelét, TAJ számot), a foglalkoztatás vélhetően nem a szabályos keretek között zajlik.

A bért alkalmi munka esetén a munkavégzést követő 5 munkanapon belül, hagyományos munkaviszony esetén a következő hónap 10. napjáig kell kifizetnie a munkáltatónak. A munkaidő-nyilvántartás vezetése, továbbá a munkabér számfejtését igazoló bérjegyzék kiadása is kötelező, ha a felek nem kötöttek egyszerűsített munkaszerződést.

Fontos a fiatal munkavállalók részletes, szakszerű elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatása, felkészítése. Gyakori az iskolaszövetkezetek közreműködésével történő foglalkoztatás is.  E foglalkoztatási forma előnye, hogy a diák mögött ott áll az erősebb pozíciókkal rendelkező iskolaszövetkezet, ami nagyobb garanciát nyújt a foglalkoztatás biztonságára.

Az esetleges jogsérelmeket elsősorban a munkáltatóval kell tisztázni. Vita esetén a munkaügyi, munkavédelmi hatósághoz lehet fordulni a [[[OeHByXoDRf7zhdcMMjbXVua2F1Z3lAYmVrZXMuZ292Lmh1]]], illetve a [[[TSMhh8Zd0kN1DMbXVua2F2ZWRlbGVtQGJla2VzLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen. Végső esetben a munkavégzés helye szerint illetékes törvényszék jár el az ügyben.

(Békés Megyei Kormányhivatal)