A Békés Megyei Kormányhivatalban 2017. november 8-án elkezdődött a Békés megyei önkormányzatok és a Magyar Államkincstár tisztviselői részére a 2018. január 1-jén hatályba lépő, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény oktatása.

A Kormányhivatal az új eljárási törvény eredményes bevezetése érdekében a képzéssel segítséget kíván nyújtani több, mint 300 önkormányzati és államkincstári dolgozónak, akik összesen három alkalommal két képzési napon vesznek részt.

A képzés megnyitóján dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta az új eljárási törvény jelentőségét, azt az új szemléletet, ami az eljárások jogszerű, szakszerű és gyors lefolytatását célozza.

A kormánymegbízott kiemelte továbbá a kormányhivatal és az önkormányzatok, egyéb állami szervek közötti kiemelkedően jó kapcsolatot, az együttműködés fontosságát, melynek részét képezi többek között a ma elindult képzés-sorozat is.

A Békés Megyei Kormányhivatal feladatának tekinti valamennyi, hatósági eljárást folytató szervezet felkészítését, ezért a szervezeti egységben dolgozó ügyintézők folyamatos képzése mellett kiemelt figyelmet fordít a megyében működő egyéb állami-és önkormányzati szervek oktatására, melynek következő állomása - az önkormányzatok és a Magyar Államkincstárt követően - a kamarák részére tartandó képzés lesz.

(Békés Megyei Kormányhivatal)