A Békés Megyei Kormányhivatal azon vállalkozók (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó, gazdasági társaság, egyéb szervezetek) jelentkezését várja, akik el tudják látni a parlagfű elleni, hatóság által elrendelt közérdekű védekezési feladatokat, vállalkozási szerződés alapján, az idei évben.

A feladat elvégzésének jogszabályi alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50.§-a, illetve a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

Több vállalkozó együttesen is tehet ajánlatot.

A feladat teljesítésének időtartama: 2019. június 1. - október 31. között.

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:

  1. A vállalkozó adatait: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő neve.
  2. A védekezés során használni kívánt gépek felsorolását, főbb műszaki adatait.
  3. Az érvényesíteni kívánt – nettó és bruttó árat egyaránt tartalmazó - vállalkozói díjat Ft/m2-re meghatározva (a vállalkozói díj magába kell, hogy foglalja a feladat ellátásával felmerülő valamennyi költséget, beleértve a kiszállással felmerült költségeket).
  4. Az ajánlattevő nyilatkozatát arra nézve, hogy

- a székhelyétől számítva mekkora az a legnagyobb távolság, ahol a feladat elvégzését vállalja (km-ben),

- képes-e a közérdekű védekezés elrendelését követően 3 napon belül a védekezést megkezdeni és folyamatosan végezni.

  1. A kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, amennyiben az más, mint a vállalkozó.

 

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

Ajánlatok benyújtásának helye

Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban kell a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya felé (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u.2.) benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat Parlagfű-elleni védekezésre”

A Békés Megyei Kormányhivatal annak érdekében, hogy a megye teljes területén biztosítani tudja a közérdekű védekezés végrehajtását, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőkkel köt vállalkozási keretszerződést.

A Békés Megyei Kormányhivatal a nyertes ajánlattevőket közvetlenül értesíti.

Bővebb felvilágosítás a Növény-és Talajvédelmi Osztály telephelyén személyesen vagy a 66/529-270–es telefonszámon kérhető dr. Bacsa Zoltán osztályvezető és Petró Attila munkatársaktól.

(Békés Megyei Kormányhivatal)