A fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével kerül megvalósításra a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” kiemelt projekt keretén belül a „Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetése a fővárosi és megyei kormányhivatalokban” című projektelem.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által egy előzményprojekt keretében kidolgozott Szolgáltató Kormányhivatal Modell (a továbbiakban: Modell) létrehozásának alapcélja volt a kormányhivatalok hatósági eljárásban megjelenő ügyfeleinek és partnereinek bizalmi szintjének erősítése a minőségi szolgáltatással való elégedettségük növelése által. A Modell létrehozásának másik alapcélja volt, hogy a fővárosi, megyei kormányhivatalok szolgáltatói kultúrájukat azonos keretben és alapokról fejlesszék. Maximálisan adott ugyanakkor a lehetőség minden kormányhivatal számára, hogy térségük, gazdasági, társadalmi környezetük, szervezeti adottságaik alapján fogalmazzák meg Szolgáltatói Stratégiájukat.

A projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal a lekérdezésben résztvevő lakossági ügyfelek, önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek elvárás- és elégedettségmérését valósított meg; valamint szervezeti kultúra és szolgáltatói attitűd vizsgálatot végzett a kormányhivatali munkatársak körében.

Az empirikus mérésben a Békéscsabai, az Orosházi, valamint a Sarkadi Járási Hivatal vettek részt. A felmérés eredményeinek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kormányhivatal által megvalósítandó szervezetfejlesztési stratégiai célok. A Szolgáltatói Stratégiában meghatározott célok megvalósítására hivatott, konkrét intézkedéseket tartalmazó Cselekvési Terv 2017 őszén készült el. A Cselekvési Tervben rögzített 10 cselekvési programot prioritásterülettől függően 2018. évben három ütemben szükséges megvalósítani az alábbi stratégiai célok teljesítése érdekében:

  • Az ügyfelek szélesebb körű tájékoztatása a kormányablakokban elérhető időpont foglalási lehetőségről, annak érdekében, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel, csökkentve az ügyintézéssel töltött időt, az ügyintézők leterheltségét;
  • Az állami tisztviselők szakmai munkavégzésével kapcsolatos ügyfél-elvárások és tapasztalatok eredményeinek figyelembevételével az elégedettség növelése kormányablak szakmai területen;
  • Az ügyintézésre történő előzetes felkészülés megkönnyítése, a gyorsabb ügyintézés elősegítése, és annak biztosítása, hogy az ügy elintézése érdekében minél kevesebb alkalommal legyen szükség a hivatal felkeresésére;
  • Az ügyfelek és kormányhivatali partnerintézmények tájékoztatási kultúrájának fejlesztése a kormányhivatal honlapjának aktualizálásával, naprakész tartalom biztosításával;
  • A kormányhivatal és a helyi, megyei vállalatok, munkáltatók közötti kapcsolatok javítása, a tőlük érkező javaslatok, értékelések feldolgozása és elégedettségük szintjének növelése.
  • A települési ügysegédek által intézhető hatósági ügytípusok körének szélesítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása az ügyintézési helyszín lakóhelyhez történő minél közelebb vitele érdekében. A rendszer folyamatos fejlesztése az éves felülvizsgálatok tapasztalatai alapján;
  • Az önkormányzatok rendszeres tájékoztatása a kormányhivatal szervezeti egységeinek elérhetőségeiről;
  • A partnerek közötti kommunikáció fejlesztése és az információáramlás biztosítása;
  • Az önkormányzatok részére tartandó szakmai programok rendszerének, helyszínének és tartalmának megújítása;
  • Az ügyfélszolgálatos kollégák stresszkezelő, kommunikációs, együttműködési, problémamegoldó képességének fejlesztése.

 

A projekt megvalósításával várhatóan tovább erősödik a kormányhivatali munka szolgáltató jellege Békés megyében.

(Békés Megyei Kormányhivatal)