A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A §-a értelmében a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor – ami jelenleg 2017. február 28-a – a vadászterület határát újból meg kell állapítani.

 

A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.

Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra módosító javaslatot nyújthat be a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig. Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

Jelenleg a Vtv.-ben előírt hirdetményi közzététel alatt, azon 36 vadászterület határának hivatalból történő megállapításáról szóló határozat van, amelyre az érintett vadászterület földtulajdonosai módosító javaslatot nem nyújtottak be.

A határozat jogerőre emelkedését követően, a vadászterület földtulajdonosai összehívhatják a földtulajdonosok gyűlését, ahol a vadászati jog hasznosításának módjáról, feltételeiről, a földtulajdonosi képviselő személyéről, és a földtulajdonosi közösség működési szabályzatáról kell döntést hozniuk. Ezt követően a földtulajdonosi közösség megválasztott képviselőjének kérelmére a vadászati hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálatát követően nyilvántartásba veszi a földtulajdonosi közösség képviselőjét.

A nyilvántartásba vett földtulajdonosi képviselő a földtulajdonosi közösségtől kapott felhatalmazás alapján, annak határozatba foglalt döntései szerint megköti a vadászati jog haszonbérletére vonatkozó haszonbérleti szerződést, a leendő vadászatra jogosulttal (pl.: vadásztársaság). A leendő vadászatra jogosult a vadászterületre vonatkozóan vadgazdálkodási üzemtervet készít (20 évre vonatkozóan), majd kérelmezi a vadászati hatóságtól vadászatra jogosultként történő nyilvántartásba vételét és a vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyását.

A vadászati hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálatát követően nyilvántartásba veszi kérelmező vadászatra jogosultat és ezzel egy időben jóváhagyja az adott vadászterület vadgazdálkodási üzemtervét. Ezzel zárul a vadászterületek határának újbóli megállapítására vonatkozó vadászati hatósági eljárássorozat.

További információkat az alábbi címekre kattintva talál.

Vadászterületi ajánlások hirdetményei

Elfogadott vadászterületi módosító javaslatok

Vadászterületek hivatalból történő megállapítása

Tájékoztatás a vadászterület hivatalból történő megállapításáról szóló határozatok jogerőre emelkedéséről

Befogadott módosító javaslatok egyeztetése